Jump to Navigation

2019. gada 11. oktobrī norisinājās "IEEE Information Technology and Management Science Conference 2019" konference

2019. gada 11. oktobrī Informācijas tehnoloģijas institūtā norisinājās "IEEE Information Technology and Management Science Conference 2019" konference. Tajā ar 26 referātiem piedalījās pārstāvji no9 valstīm. Konferences rakstu krājumu publicēs IEEE.

Konferences informācija ir pieejama tās mājas lapā.Main menu 2