Jump to Navigation

Aicinām apmeklēt Latvijas Imitācijas un modelēšanas biedrības (IMB) semināru ” Cilvēku seju 3D modeļu izveide atpazīšanas uzdevumiem nepietiekamu ieejas datu gadījumā”.

Darba tēma latviešu valodā: Cilvēku seju 3D modeļu izveide atpazīšanas uzdevumiem nepietiekamu ieejas datu gadījumā
Darba tēma angļu valodā: Creation of 3D models of human faces for recognition tasks in cases of insufficient input data
Pabeigts promocijas darbs
Darba autore: Olga Krutikova, RTU Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedras lektore
Darba vadītāji: Dr.habil.sc.ing., prof. A. Glazs (2013. - 2016.), Dr.sc.ing., doc. A. Sisojevs (no 2016.)

Anotācija
Viens no nozīmīgākajiem virzieniem tēlu atpazīšanas teorijā ir virziens, kas saistīts ar seju atpazīšanu. Seju atpazīšana tiek plaši pielietota dažādās sfērās. Kriminālistikā, bieži ir nepieciešams identificēt cilvēku tikai pēc dažiem attēliem (pretskats, sānskats utt.), šie attēli veido nepietiekamo apmācošo izlasi. Seju atpazīšana ietver sevī sarežģītas problēmas, un būtiskais no tam ir nezināmās sejas pagrieziena leņķis attēlā, kas ļoti bieži nesakrīt ar apmācošā izlasē glabātiem attēliem, jo īpaši, ja šo attēlu skaits ir ierobežots. Lai atvieglotu identifikācijas procesu ekspertiem ir nepieciešams atrisināt vairākus komplicētus uzdevumus, piemēram, attēlu apstrādes uzdevumus, attēlu uzlabošanu (trokšņu attīrīšanu, kontrasta uzlabošanu), nozīmīgu apgabalu atrašanu (acis, deguns, mute utt.), galvas 3D vizualizēšanu.
Promocijas darbā tiek apskatīti divdimensiju un tīsdimensiju attēlu (modeļu) izveidošanas veidi un pamatprincipi. Vairākas tēmās tiek aplūkotas seju divdimensiju un trīsdimensiju atpazīšanas metodes un algoritmi.
Promocijas darbā tiek risināti seju 3D modeļu veidošanas un atpazīšanas uzdevumi, balstoties uz nepietiekamās apmācošās izlases seju attēliem. Darbā tiek aprakstīti izstrādātie galvas un sejas trīsdimenesiju modeļa pārveidošanas algoritmi, kas palīdz ekspertiem paplašināt nepietiekamās apmācošā izlasē trūkstošo informāciju par sejas formu. Izstrādāts seju atpazīšanas algoritms, kas balstās uz informāciju no sejas 3D modeļa. Izstrādātus algoritmus var pielietot dažādās nozarēs. Seju attēli, kas iegūti ar foto kameras palīdzību, plaši tiek izmantoti biometriskās sistēmās identificēšanas uzdevumiem. Šo attēlu analīze ir aktuālā gan zinātniskajā nozarē, gan var palīdzēt paaugstināt identifikācijas drošumu nepietiekamās apmācošās izlases gadījumā. Darba izstrādes laikā veikti eksperimenti, kas atspoguļo pētījuma rezultātu praktisko nozīmi un pielietošanu. Par promocijas darba galvenajiem rezultātiem nolasīti referāti 11 starptautiskās konferencēs, kā arī tie atspoguļoti 12 zinātniskajās publikācijās.

 

Seminārs notiks: ceturtdien, 31.05.2018, plkst. 16:15, Rīgas Tehniskajā universitātē, Sētas ielā 1, 413. auditorijā.Main menu 2