Jump to Navigation

Aicinām apmeklēt lekciju par superdatoru tehnoloģijām un to pielietojumu mūsdienu zinātnē

Ceturtdien, 2012. g. 17. maijā plkst. 17:00 RTU telpās Kaļķu ielā 1, 201.aud. notiks vieslekcija par superdatoru tehnoloģiju lomu mūsdienu zinātnē.

Mēs aicinām Jūs apmeklēt Sanktpēterburgas Valsts Politehniskās Universitātes Lietišķās matemātikas un mehānikas, fizikas un mehānikas fakultātes superdatoru laboratorijas vadītāja, profesora Jurija Boldireva lekciju par superdatoru tehnoloģijām un to pielietojumu mūsdienu zinātnē. Galvenais lekcijas temats ir superdatoru tehnoloģiju izmantošanas iespējas jomās, kas saistītas ar matemātisko modelēšanu, piem.,  mehānikā un fizikā, kā arī par papildu iespējām izmantot superdatoru tehnoloģijas zinātniskiem pētījumiem.

Lekcijās tiks atspoguļoti jautājumi par aktualitātēm EXAFLOPu jaudas skaitļojumos un superdatoru tehnoloģiju attīstības perspektīvām,  par progresīviem risinājumiem lieljaudu  un liela mērogojuma pētījumu izskaitļošanā, kā arī tiks sniegta paplašināta informācija par mūsdienu problēmām sarežģītos skaitļojumos un šādu problēmu risinājumu metodes, izmantojot specializēto superdatoru programnodrošinajumu aprēķinus un pasaulē vadošos CAD / CAE, FEM un CFD programmatūras risinājumus. Programmatūras sistēmu apskats, kas veic CFD simulāciju un skaitļojumus, izmantojot superdatoru programmatūru Fluent (daudzprocesoru versijā), ANSYS CFX (daudzprocesoru versija), ANSYS ICEM matricu aprēķiniem ar CFD. Esošā pieredze, izmantojot pašu izstrādāto programmatūru izglītības, pētniecības un rūpniecības projektos.

Efektivitātes uzlabošana pētniecībā, apvienojot zināšanas un resursus. Inovatīvo risinājumu ieviešana kopīgos zinātnes, industrijas un biznesa projektos.

Lekcija domāta plašai auditorijai, kā  studentiem, pētniekiem un pasniedzējiem, ar dažādu priekšzināšanu līmeni par superdatoru pielietošanu, tā arī klausītājiem ar dažādu superdatoru tehnoloģiju pielietojumu praktiskā ziņā - lietotāji, programmētāji, inženieri. Tiks apskatīta arī tāda aktuāla tēma kā  sākuma līmeņa superdatoru speciālistu sagatavošana, kas ietver sevī pamatzināšanu un visvairāk pieprasīto tehnoloģiju paralēlajā programmēšanā apguvi.Main menu 2