Jump to Navigation

Bakalaura darbu tēmas 2018. / 2019. mācību gads

Informācijas tehnoloģijas institūts
Bakalaura darbu tēmas
2018. / 2019. mācību gads

Vadības informācijas tehnoloģijas katedra

Vadītājs: Prof. Jānis Grabis, grabis@rtu.lv

1.  Analītisko pārskatu ģenerēšanas efektivitāte "in-memory" datu bāzēs

Vadītājs: Asoc. Prof. Jānis Kampars, janis.kampars@rtu.lv

1. Lielo telpisko datu apstrādes risinājums
2. Ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta risinājuma izstrāde
3. Reālā laika datu apstrādes risinājuma izstrāde
4. No konteksta atkarīga reālā laika maršrutēšanas risinājuma izstrāde
5. Tīmekļa lietotņu kvalitātes (veiktspējas, mērogojamības, drošības) rādītāju nodrošināšanas metodes

Vadītājs: Doc. Vineta Minkēviča, vineta.minkevica@rtu.lv

1. Projekta darba resursu piesaiste plānam veicot darbaspēka piemērotības novērtējumu
2. Projekta risku pārvaldības shēmas izstrāde vidējas svarīguma pakāpes projektiem

Vadītājs: Doc. Solvita Bērziša, solvita.berzisa@rtu.lv

1. Rekomendācijas sistēmu izstrādes risinājumu novērtējums
2. Lietotāju gaumes novērtēšanas metodes
3. Datu analīzes projektu piegādes metodes
4. “Serverless” arhitektūru novērtējums lielo datu analīzei

Vadītājs: Lektore Lauma Jokste, lauma.jokste@rtu.lv

 1. Hibrīdie projektu vadības metodoloģiju modeļi
 2. Spējo metodoloģiju izmantošana globāli sadalītu programmatūras izstrādes projektu pārvaldībā
 3. Informācijas sistēmu izpildes konteksta faktoru novērtēšanas metodes

Vadītājs: Lektore Rūta Pirta, ruta.pirta@rtu.lv

1. Inovatīvo tehnoloģiju (piem., robotizācijas) izmatošana biznesa procesu digitalizācijai
2. IT risinājumu izvērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā

Vadītājs: Lektors Mārtiņš Bonders, martins.bonders@rtu.lv

1. Uzņēmuma biznesa procesu informācijas panelis un tā pielietojums uzņēmuma datu vizualizācijā
2. Uzņēmuma IT resursu monitoringa un resursu uzraudzības sistēmas un to pielietojums operētājsistēmu un tīkla aparatūras uzraudzībā
3. Uzņēmuma vidē pielāgotas “Windows“ un “Linux” operētājsistēmu centralizēta pārvaldība

Vadītājs: Zin. asist. Jānis Pekša, janis.peksa@rtu.lv

1. Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas prognozēšanas modeļu salīdzinājums
2. Meklētājprogrammu atslēgasvārdu izpētes risinājuma izstrāde
3. Interaktīvas lietotnes izstrāde augstākās izglītības iestādēm

Vadītājs: Artūrs Braučs, arturs.braucs@gmail.com

1. Native jeb vietēja opērētājsistēmas platformas lietotnes universālās izstrādes platformas
2. "Rītdienas" programmēšanas valodas (Scala, Groovy, Go, Elixir, Swift u.c)

“Accenture Latvia” piedāvātās tēmas. Kontaktpersona Jānis Grabis, grabis@rtu.lv

1. Mašīnmācīšanās algoritmi automatizētai drošības/ievainojamības skenēšanas rezultātu analīzei
2. Drošības risinājumu arhitektūra pēcielaušanās seku mazināšanai
3. Testu automatizācija daudzplatformu vidē
4. Darbplūsmu plāšanas rīku Oozie and Airflow salīdzinošā analīze
5. Nepārtrauktās piegādes paņēmienu izstrāde blokķēžu tehnoloģijām
6. Praktisks lietotāju saskarnes izstrādes ietvaru salīdzinājums

 

Modelēšanss un imitācijas katedra

Vadītājs: Prof. Egils Ginters

 1.     Tehnoloģiju ilgtspējas novērtēšanas modeļi
 2.     Hibrīdi sociotehnisko sistēmu imitācijas modeļi
 3.     Politikas īstenošanas novērtēšanas vairāklīmeņu imitācijas modelēšana
 4.     Rakstura un uztveres tipu noteikšanas imitācijas modelēšana
 5.     Future Internet tehnoloģijas: horeogrāfija vs orķestrēšana
 6.     Objektu atpazīšanas metodes papildinātās realitātes pielietojumos
 7.     Objektu trasēšanas metodes papildinātās realitātes pielietojumos
 8.     Informācijas tulkošana papildinātās realitātes pielietojumos
 9.     Virtuālās un papildinātās realitātes pielietojums imitācijas modelēšanas rezultātu vizualizācijai
 10.     Papildinātās realitātes pielietojumi komunikācijas prasmju pilnveidošanā
 11.     Imitāciju modelēšanas vide projektā IBSEN
 12.     RFID risinājumu fiziskās struktūras izvēles pamatojuma modelēšana
 13.     Risku analīzes metodes RFID pielietojumos
 14.     Semantiskajai meklēšanai piemērotu atvērtā koda programmatūru salīdzinoša analīze
 15.     Virtuālās un papildinātās realitātes pielietojumi neiromarketingā
 16.     Velotransporta maršrutu plānošana un imitāciju modelēšana
 17.     Uz aģentiem balstīta zemes lietošanas kategorijas noteikšanas (LUCC) modelēšana

Vadītājs: Profesore Ludmila Aleksejeva, ludmila.aleksejeva@rtu.lv

 1.     Datu ieguves un lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbība: principu analīze un izpēte (1 stud.)
 2.     Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmu analīze un izpēte (1 stud.)
 3.     Lēmumu pieņemšana vadības un biznesa uzdevumos (1 stud.).
 4.     Ja kādam ir lēmumu pieņemšanas (izvēles) problēma un nav saprotams, kā to risināt, tad varam to apspriest un meklēt piemērotāko metožu un algoritmu klāstu, šādi noformulējot sev interesantu un svarīgu tēmu!

Vadītājs: Asoc. prof. Jeļena Pečerska

Bakalaura darbu virziens:
Sarežģītas sistēmas (loģistikas, ražošanas vai apkalpošanas uzņēmuma) imitācijas modelēšanā bāzētā analīzes pieeja (modelējamā sistēma praktiskās daļas īstenošanai – pēc studenta izvēles, modelēšanas līdzeklis Arena, SIMUL8 vai VENSIM)

 1.     Biznesa procesa modeļa eksperimentu plānošanas un jūtīguma analīzes metodoloģija (SIMUL8, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)
 2.     Imitācijas modelēšanā bāzētā daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadības stratēģiju izpēte (metodisku uzdevumu sastādīšana pielietošanai studiju procesā) (SIMUL8, 1 students)
 3.     Digitālu reljefa modeļu pielietošana sistēmu dinamikas modeļos (VENSIM, nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas literatūras apskatam, 1 students)
 4.     GIS pielietošanas koncepcija loģistikas/transporta sistēmu modelēšanai (1 students)
 5.     DNS modelēšanas līdzekļu rezultātu pārskata radītāju interpretācija tehniski-ekonomisku rādītāju aprēķināšanai (1 students)

Vadītājs: Asoc. prof. Arnis Lektauers

 1.     Interaktīvu 2D/3D tīmekļa bibliotēku izmantošana sabiedriskā transporta informācijas sistēmās
 2.     GTFS datu formāta iespēju analīze sabiedriskā transporta informācijas sistēmās

Vadītājs: pētnieks Antons Patļins, Antons.Patlins@rtu.lv

 1.    Tīmekļa sociālo tīklu darbības un iespēju analīze iekļaušanai apmācības procesā.
 2.     Informācijas sistēmu drošības jautājumu izpēte un realizēšana.
 3.     Lietu interneta (IoT) tīklu izpēte un attīstības tendenču analīze.
 4.     Informācijas tehnoloģijas un lietu internets (IoT) modernās transporta sistēmās.
 5.     Informācijas tehnoloģijas un lietu internets (IoT) fiziskās sagatavotības(fitnesa) industrijā.
 6.     Moderno tehnoloģiju analīze un pielietošana izstrādājot viedtālruņu aplikācijas.
 7.     Informācijas tehnoloģiju ekosistēmu attīstības izpēte mūsdienās.
 8.     Viedtālruņu aplikācijas izstrāde dažādu uzdevumu realizēšanai.
 9.     5G tīkla un tehnoloģijas izpēte, attīstības perspektīvu analīze.

Vadītājs:  Pētnieks Vitālijs Boļšakovs, Vitalijs.Bolsakovs@rtu.lv

 1.     Transporta sistēmu uzlabošana un optimizācija
 2.     Plānoto risinājumu ieviešanas novērtējums un analīze
 3.     Datortīklu un serveru ievainojamību analīze un prognozēšana
 4.     Simulēšana un modelēšana uzņēmuma vadībā
 5.     Mūsdienīgas noliktavu pārvaldības sistēmas

Vadītājs: lektore Jana Bikovska

 1.     Informācijas paneļa izstrāde uzņēmuma darbības efektivitātes rādītāju pārraudzīšanai
 2.     Imitējošo spēļu izstrādes tehnoloģijas izpēte
 3.     Imitējošo spēļu pielietošana loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadības jomā
 4.     Ražošanas plānošanas tehnoloģijas un sistēmu izpēte

Vadītājs: Pētnieks Jurijs Čižovs,  jurij.ch@gmail.com,
Sergejs Paršutins

 1.     Moderno aģentu izstrādāšanas tehnoloģiju un platformu apskats/salīdzināšana.
 2.     Programmas aģenti: teorijas pamati, piemēri (interesantākie pielietojumi globālajā tīklā).
 3.     WEB/Spēles/Mobilo/Android-aģentu izpēte un izstrāde.
 4.     Likumu uzbūve balstoties uz mākslīgā neironu tīkla modeļa.
 5.     Laika rindu analīze un modeļu uzbūve.

Vadītājs: Docente Inese Poļaka inese.polaka@gmail.com

 1.     Mācīšanās ar pastiprinājumu algoritmu pielietojums (1-2 studenti)
 2.     Mašīnmācīšanās metodes kiberdrošības pielietojumā (1-2 studenti)

Vadītājs: lektors Arnis Kiršners, arnis.kirsners@rtu.lv

 1.     Datorredzes metožu analīze skenētu objektu atpazīšanai (2 studenti).
 2.     Tīmekļa vietnes dizaina izstrāde un lietoto tehnoloģiju novērtējums DotNetNuke vidē.
 3.     Biobankas datu apstrāde ar mašīnmācīšanos RStudio vidē.
 4.     Datizraces metožu lietojums mobilo lietotņu platformās (2 studenti).

Vadītājs: doktorants Pāvels Osipovs, pavels.osipovs@gmail.com

 1.     Datizraces algoritmu realizācija uz GPU
 2.     Zinātnisko datu analīzes metodes LibreOffice Calc vidē
 3.     Sarežģītu grafu analīzes un vizualizācijas mūsdienu līdzekļu klasifikācija
 4.     Paralēlie algoritmi lielo datu (Big Data) uzdevumos
 5.     Intelektuāla resursu piešķiršana datoru klasteru sistēmās

Vadītājs: Mg.sc.ing. Madara Gasparoviča madara.gasparovica@rtu.lv

    1. Datizraces metožu pielietošana bioinformātikas datu apstrādē un analīzē

Vadītājs: pētnieks Henrihs Gorskis, henrihs.gorskis@rtu.lv

 1.     Datu izgūšana ar semantiskām tehnoloģijām.
 2.     Ar datizraci iegūto modeļu izmantošana mākslīgo datu izveidošanā.
 3.     Grafā sniegtās informācijas analīzes metodes.

Vadītājs: Oksana Soško, oksana.soshko@hotmail.com

 1.     Piegādes ķēdes SCOR spēles modeļa izstrāde. Uzdevums: izveidot datorizēto modeļi, kas spēles veidā var atbalstīt cilvēkus piegādes ķēžu procesu apgūvei pec straptautuskā SCOR standarta. Zināšanas: programmēšana un loģistika. Darba produkts - datorizēta spēle.
 2.     Attīstības Iniciatīvu izvērtēšanas, prioritizācijas un ceļveža izveidošanas automatizācijas līdzekļa izstrāde. Uzdevums: izstrādāt Excelī ar ieprogramēto funkcionalitāti, kas ļauj izvērtēt vairākus projektus pēc vairākiem kritērijiem, attēlot rezultātu vizuāli, un pēc iepriekš definētiem īstenošanas laika izvērtējumiem veido iniciatīvu realizācijas grafiku. Zināšanas: lēmumu pieņmšanas metodes, Excel advance level, projektu vadības pamati


Main menu 2