Jump to Navigation

Darba piedāvājums Valsts zemes dienests

Valsts zemes dienests ir valsts institūcija, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību.

www.vzd.gov.lv

 

Konkursa kārtībā aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Informācijas tehnoloģiju departamenta

Informācijas sistēmu attīstības daļas

sistēmanalītiķi

 

Galvenie amata pienākumi:

-       veikt Dienesta informācijas sistēmu analīzi, kā arī sagatavot priekšlikumus konstatēto problēmu risinājumiem

-       uzturēt aktuālā stāvoklī Dienesta informāciju ārējo izstrādātāju problēmu pieteikumu aplikācijās

-       organizēt un koordinēt izstrādātā programmnodrošinājuma akcepttestēšanu

-       veikt izstrādātā programmnodrošinājuma akcepttestēšanu un pārbaudi attiecībā pret izvirzītajām prasībām

-       veikt informācijas sistēmu dokumentācijas izvērtēšanu un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

-       darbības sfērai atbilstoša augstākā profesionālā izglītība

-       zināšanas par elektroniskās informācijas apstrādes sistēmām un sistēmanalīzes metodēm, kā arī programmatūras izstrādes dzīves ciklu

-       pieredze darbā ar informācijas sistēmu dokumentāciju un tās izstrādi

-       pieredze darbā ar tehnisko dokumentāciju un tās sagatavošanu

-       spēt koordinēt darbu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi

-       teorētiskā un praktiskā pieredze informācijas tehnoloģiju jomā

-       pieredze normatīvo aktu izstrādāšanā

-       angļu valodas prasme

Piedāvājam:

-          darba vietu Rīgā, 11.novembra krastmalā 31

-          darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

-          atalgojumu no Ls 492,- līdz Ls 698,-

-          personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža sūtīt Valsts zemes dienesta Personāla daļai Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, LV-1050, vai uz elektroniskā pasta adresi: konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67038614Main menu 2