Jump to Navigation

IELŪGUMS UZ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKO SEMINĀRU

Cienītās dāmas un godātie kungi, esat laipni lūgti apmeklēt RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko semināru par tēmu:

Spēju virzīta kontekstzinīgu un adaptīvu sistēmu izstrāde

prof. Jānis Grabis, Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:

Spējas raksturo uzņēmuma varēšanu izmantot tā prasmes un resursus konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu nodrošināšanai. Spēju piegādei izmanto dažādus programmatūras servisus. Šo servisu izstrāde un pielāgošana dažādu klientu vajadzībām ir darbietilpīga un sarežģīta. Spēju virzīta izstrādes pieeja piedāvā izmantot spēju modeli, lai definētu servisu izstrādei nepieciešamo kopīgo pamatinformāciju. Spēju modelī tiek atspoguļoti tās mērķi, izpildes rādītāji, to ietekmējošie kontekstuālie faktori un piegādei nepieciešamās zināšanas. Atbilstoši šiem mērķiem specifiskām konteksta situācijām (piem., servisa piegādes vides un klienta īpašības raksturojošiem parametriem) spēju modelī tiek definēti arī spēju piegādes risinājumi. Spēju modelis tiek izmantots, lai konfigurētu spēju piegādes servisus to izpildes laikā. Spēju virzītas pieejas būtiska iezīme ir tā, ka risinājumi tiek izstrādāti, lai būti piemēroti pēc iespējas plašākam konteksta situāciju lokam un servisu pielāgošana specifiskām klientu vajadzībām notiek, izmantojot adaptācijas algoritmus. Seminārā tiek sniegts ieskats par spēju virzītu sistēmu izstrādes pieeju, spēju modeļu izstrādi, izstrādes un izpildes vidi, kā arī par izmantošanas gadījumiem.

Seminārs notiks šī gada 23. septembrī no plkst. 16:15 līdz 17:45, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407. auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)

Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.

Ar jautājumiem un priekšlikumiem lūdzam griezties pie:Dr.sc.ing. Arņa Kiršnera arnis.kirsners@rtu.lv vai Dr.sc.ing. Ineses Poļakas inese.polaka@rtu.lvMain menu 2

by Dr. Radut.