Jump to Navigation

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS

Robotu kustību plānošana

asoc. prof. Agris Ņikitenko, Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:

Tiks apskatīta kustību plānošanas problēma mobilos robotos, kā arī apskatīto metožu vieta kustību plānošanas kontekstā. Aplūkotās metodes un plānu pēcapstrāde tiks apskatīta mobilu robotu kontekstā. Tiks sniegts neliels ieskats plānošanas paralelizācijas jomā, izmantojot GPU tehnoloģiju.

 

Seminārs notiks šī gada 28. oktobrī plkst. 16:15, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407. auditorijā

Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.

Ar jautājumiem un priekšlikumiem lūdzam griezties pie:Dr.sc.ing. Arņa Kiršnera arnis.kirsners@rtu.lv vai Dr.sc.ing. Ineses Poļakas inese.polaka@rtu.lvMain menu 2

by Dr. Radut.