Jump to Navigation

ITI zinātniskais seminārs “Proaktīvu informācijas sistēmu drošības pārvaldības spēju projektēšana”

Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūta zinātniskais seminārs sadarbībā ar Banku augstskolu un Rīgas Stradiņa universitāti

Laiks:  2019.gada 29. janvāris, pulksten 12.00-14.00
Konferences vieta:  RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Sētas 1-407 (4. stāvs), Rīga

Programma
12.00 – 12.15  Starpaugstskolu sadarbība un perspektīvie pētījumi kiberdrošības jomā
12.15 – 12.50 Referāts
Vladislavs Minkevičs “Proaktīvu informācijas sistēmu drošības pārvaldības spēju projektēšana”
Drošības apdraudējumus datortīklos un integrētās informācijas sistēmās ir jāidentificē mērķorientēti un savlaicīgi pirms uzņēmumam vai organizācijai ir nodarīti būtiski zaudējumi. Pētījumā tiek izstrādāta spējorientēta pieeja drošības draudu identificēšanai, kas metodiski ļauj noteikt drošības pārvaldības mērķus, sistēmas darbības kontekstu un apdraudēju novēršanas pasākumus. Drošības pārvaldības spējas nodrošināšanai ir izstrādāta tehnoloģiskā platforma, kas reāllaikā apkopo datus no heterogēniem datu devējiem un ļauj iedarbināt apdraudējumu novēršanas pasākumus. Pētījumā datu analīzes ceļā ir identificēti raksturīgie drošības apdraudējumi augstākās izglītības iestādē un tiek iztirzāti proaktīvi draudu novēršanas paņēmieni.

12.50 – 13.30 Jautājumi & diskusija
13.30 – 13.50 Rezumējums
13.50 -  Uzkodas

Semināri mērķi:

  1. Iezīmēt perspektīvos pētījumus kiberdrošībā
  2. Izvērtēt pētījumā sasniegtos rezultātus
  3. Identificēt pētījumu rezultātu potenciālās aprobācijas jomas valsts drošības, finanšu, veselības aizsardzības un citos sektoros

Semināram lūgums pieteikties:

http://ej.uz/oqft

Papildus informācija par semināru: Andra Mangale, projekta koordinatore, 22 312 177Main menu 2