Jump to Navigation

ITI zinātniskais seminārs: Darja Plinere (RTU) Daudzaģentu sistēmas izstrādāšana piegādes ķēdes vadībai

Daudzaģentu sistēmas izstrādāšana piegādes ķēdes vadībai

Mg.sc.ing. Darja Plinere, Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:

Daudzaģentu sistēmas pielietošana piegādes ķēdes darbības uzlabošanas uzdevumam piedāvā sistēmas decentralizāciju, kur katrs aģents risina savus uzdevumus atbilstoši tā funkcionēšanas  mērķiem. Gadījumos, kad aģentiem ir konfliktējošie mērķi, tiem jāsadarbojas sistēmas kopējās efektivitātes palielināšanai. Daudzaģentu sistēmas ir pielietotās piegādes ķēdes vadībai dažādiem nolūkiem, piem., izvēlētās stratēģijas pārbaudei vai pētījumam par informācijas dalīšanos starp mezgliem. Šajā darbā ir piedāvāts pielietot daudzaģentu sistēmu piegādes ķēdes risināmo uzdevumu uzlabošanai. Pētījums ir veikts ražošanas mezglā un aprobēts uz ražošanas uzņēmuma datiem. Darba gaitā tika izpētītas krājumu vadība un ražošanas procesu uzlabošanas iespējas. Semināra laikā tiks prezentēti aģenta izstrādes pamati, aģentu sazināšanas veidi un izstrādātās daudzaģentu sistēmas pielietošana. Pētījuma galvenā atšķirība no esošajiem ir ontoloģijas pielietošana zināšanu koplietošanai starp aģentiem, kā rezultātā aģents varēs pieņemt lēmumus atbilstoši cita aģenta zināšanām bez tā iejaukšanās procesā un paātrināt daudzaģentu sistēmas darbību.

 

Seminārs notiks š.g.  9. decembrī no plkst. 15:00 līdz 16:30, Rīgā, Daugavgrīvas ielā 2 – 453. auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)

Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.

Ar jautājumiem un priekšlikumiem lūdzam griezties pie:Dr.sc.ing. Arņa Kiršnera arnis.kirsners@rtu.lv vai Dr.sc.ing. Ineses Poļakas inese.polaka@rtu.lvMain menu 2

by Dr. Radut.