Jump to Navigation

ITI zinātniskais seminārs: Henrihs Gorskis "Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde"

IELŪGUMS UZ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKO SEMINĀRU

Cienītās dāmas un godātie kungi, esat laipni lūgti apmeklēt RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko semināru par tēmu (pabeigts promocijas darbs):

Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde

Mg.sc.ing., Henrihs Gorskis, Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:

Promocijas darbs ir veltīts ontoloģijā bāzētas intelektuālās datu izgūšanas sistēmas metodoloģijas izveidošanai. Gadījumos, kad ir nepieciešams izgūt datus no viena vai vairākiem heterogēniem un sarežģīti strukturētiem datu avotiem, ir vēlams mehānisms, kas varētu vienkāršot šo procesu. Izgūšanas procesa vienkāršošanai ir nepieciešams definēt apkopojumus un īpašību ierobežojumus. Ontoloģija piedāvā ietvaru, kas ļauj aprakstīt zināšanas par šiem sarežģītajiem datu avotiem, atbilstošā veidā. Izstrādātā metodoloģija norāda uz to, kā šādu uzdevumu risināt. Tajā tiek piedāvāta pieeja, kā izveidot ontoloģiju, lai no tās būtu iespējams apkopotā veidā iegūt zināšanas par domēnu un datu avotu, kas veicina datu izgūšanu, lietojot domēna terminoloģiju. Metodoloģija apraksta arī to, kā šāda ontoloģija un funkcijas, kas ir saistītas ar to, ir jāpasniedz lietotājam, lai viņš būtu spējīgs izmantot piedāvātās iespējas.

 

Seminārs notiks 2017. gada 6. jūnijā plkst. 14:30, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407 auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)

Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.Main menu 2

by Dr. Radut.