Jump to Navigation

ITI zinātniskais seminārs "Kontekstu atpazīstošas uz likumiem balstītas programmatūras vienību adaptācijas sistēmas metodes".

Kontekstu atpazīstošas uz likumiem balstītas programmatūras vienību adaptācijas sistēmas metodes

(pabeigts promocijas darbs)

Doktorante Lauma Jokste, Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:
Uzņēmuma lietotnes nodrošina dažādu organizācijas biznesa procesu izpildi. Uzņēmuma lietotnes, kas satur sarežģītu funkcionalitāti, lielu lietotāju skaitu un daudz alternatīvas dažādu biznesa procesu veikšanai, atbilst sarežģītu sistēmu definīcijai. Sarežģītas lietotnes  ir grūti modificējamas, tām mēdz būt zema lietojamība un tās var nesniegt sagaidāmo rezultātu. Šādu lietotņu darbību var uzlabot adaptācijas mehānismu ieviešana.
Promocijas darba ietvaros ir izstrādāta adaptācijas pieeja, kura paredz uzņēmuma lietotņu sadalīšanu programmatūras vienībās, programmatūras vienību konteksta atkarību definēšanu un uzņēmuma lietotnes adaptēšanu, likumu veidā izpildot dažādus pielāgojumus lietotnes darbības laikā. Pieeja izstrādāta, balstoties uz prasībām, kas savāktas, veicot zinātniskās literatūras izpēti, gadījumu analīzi un klientu un lietotāju aptauju. Izstrādātā pieeja nekoncentrējas uz konkrēta programmatūras vienības tipa adaptēšanu un ar šo pieeju var adaptēt dažāda veida programmatūras vienības. Likumu izmantošana nodrošina elastīgu,  caurspīdīgu un viegli administrējamu adaptācijas procesu.
Adaptācijas procesa novērtēšanai tiek izmantota daudzslāņu novērtēšanas pieeja, kas paredz gan tūlītēju adaptācijas procesa novērtēšanu, analizējot lietotāju atgriezenisko saiti, gan īstermiņa un ilgtermiņa sistēmas rādītāju novērtējumu.

Seminārs notiks šī gada 25. jūnijā no plkst. 16:30 līdz 17:45, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407. auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)
Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šīs tēmas šķiet saistošas.

 

 Main menu 2