Jump to Navigation

ITI zinātniskais seminārs: Nadežda Zeņina "Transporta pieprasījuma modeļa izstrāde ar mašīnmācīšanās un imitācijas modelēšanas metodēm"

IELŪGUMS UZ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKO SEMINĀRU

Esat laipni lūgti apmeklēt RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zinātnisko semināru par tēmu (pabeigts promocijas darbs):

Transporta pieprasījuma modeļa izstrāde ar mašīnmācīšanās un imitācijas modelēšanas metodēm

Mg.sc.ing., Nadežda Zeņina, Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:

Transporta pieprasījumu modelis atveido ceļotāja braucienu uzvedību ceļojuma laikā. Braucienos bāzētus transporta pieprasījuma modeļus izmanto veicot satiksmes plūsmu ietekmes izpētes apbūves objektiem. Transporta pieprasījuma imitācijas modeļa uzbūves rezultāti novērtē transporta plūsmu intensitāšu izmaiņas pēc apbūves objekta funkcionalitātes izmaiņām, identificē potenciālas transporta sistēmas infrastruktūras problēmas un balstoties uz šo informāciju transporta plānotāji var izstrādāt efektīvus transporta risinājumus pirms izmaiņu realizācijas reālajā dzīvē. Modeļa izstrādāšana sastāv no ieejas datu ieguves, transporta braucienu skaita, maršrutu, satiksmes veida izvēles un braucienu maršrutu noteikšanas un modeļa validācijas. Šajā darbā ir piedāvāts pielietot mašīnmācīšanas un imitācijas modelēšanas metodes satiksmes veida izvēles un modeļa kalibrēšanas parametru vērtību noteikšanai uzdevumu risināšanai, kas ļauj nodrošināt precīzākus satiksmes veida izvēles klasifikācijas rezultātus salīdzinot ar tradicionālajām satiksmes veida izvēles metodēm. Pētījums ir veikts transporta modelēšanas jomā un aprobēts izstrādājot  satiksmes plūsmu ietekmes izpēti jauktai apbūvei.

 

Seminārs notiks 2017. gada 12. janvārī plkst. 14:30, Rīgā, Sētas ielā 1 – 413. auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)

Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.

Sadarbībā ar

 

 Main menu 2

by Dr. Radut.