Jump to Navigation

Izsludināta pieteikšanās RTU 60. studentu zinātniski tehniskajai konferencei

Informācijas tehnoloģijas institūts aicina bakalaura un maģistrantūras studiju studentus pieteikties 60. RTU Studentu zinātniskajai un tehniskajai konferencei, kas notiks 2019. gada 26. aprīlī.
Pieteikšanās līdz 2019.gada 1.aprīlim plkst. 18:00, sūtot e-pastu Laumai Jokstei lauma.jokste@rtu.lv ar šādu informāciju:

  1. Referāta autoru;
  2. Studiju līmeni (bakalaura / maģistra);
  3. Referāta nosaukumu latviešu un angļu valodās (nosaukums parasti atbilst bakalaura vai maģistra darba pētījumam);
  4. Darba zinātnisko vadītāju (par piedalīšanos konferencē informējiet arī savu darba vadītāju).

Konferences dalībniekiem jāsagatavo referāta tēzes un līdz 15.aprīlim jāiesniedz tās ORTUS un jānosūta uz e-pastu: lauma.jokste@rtu.lv.
Konferencei ir jāsagatavo 8 minūšu prezentācija, ietverot:

  • mērķi, uzdevumus un tēmas aktualitāti;
  • pētījumu, eksperimentu gaitu un metodes jeb kas tika darīts, lai izpildītu uzdevumus un sasniegtu mērķi;
  • sasniegtos un sagaidāmos teorētiskos un praktiskos rezultātus.

Bakalaura studiju studentiem dalība konferencē tiks vērtēta kā viens no bakalaura darba izstrādes atskaites punktiem. Dalība konferencē ļaus labāk sagatavoties bakalaura darba aizstāvēšanai un pretendēt uz augstāku vērtējumu.
Konferences dalībniekiem konferences dienā – picas! Konferences labākais referāts tiks apbalvots RTU kopējā konferences plenārsēdē maijā.
Neskaidrību gadījumā jautājumus sūtīt: lauma.jokste@rtu.lv.Main menu 2