Jump to Navigation

Lafivents, SIA STUDIJU STIPENDIJA Informācijas tehnoloģiju jomas studentiem

Lafivents, SIA
STUDIJU STIPENDIJA
Informācijas tehnoloģiju jomas studentiem

(Maģistra darba tēma)

Kam: RTU informācijas tehnoloģiju un matemātikas jomas studentiem, kuri 2018./2019. studiju gada pavasara semestrī izstrādās studiju noslēguma darbus
Skaits: 1 stipendija
Apmērs: 2500 EUR
Stipendijas veids: Studiju stipendija
Joma: Inženierzinātnes
Pieteikšanās termiņš: 9. oktobris (ieskaitot)
Sadarbībā ar: Lafivents, SIA

SIA „Lafivents” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību noslēguma darbu stipendijai ar mērķi paaugstināt studentu noslēguma darbu kvalitāti un praktisko pielietojamību. Piesakoties konkursā, studenti ne tikai iegūst iespēju saņemt SIA „Lafivents”  speciālistu atbalstu noslēguma darbu izstrādes procesā, bet arī pretendēt uz stipendiju.
Konkursa kārtībā tiks piešķirta 1 stipendija 2 500 EUR apmērā kā motivācija noslēguma darba izstrādei par SIA „Lafivents” piedāvāto zinātniskā darba tēmu - "Ēku klimata nodrošināšanas iekārtu patērētās enerģijas prognozēšanas metodes izstrāde, balstoties uz vēsturiskiem mērījumiem, laika prognozi un ēkas noslodzes".
Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāizstrādā un jāiesniedz līdz 2 - 3 A4 formāta lapām (burtu lielums „12”, fonts „Times New Roman”) garu konkursa pieteikuma darba kopsavilkumu brīvā formā, izvēloties darba saturisko daļu par piedāvāto tēmu un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2018. gada 9. oktobrim (ieskaitot).
Idejas var apspriest ar potenciāliem noslēguma darbu vadītājiem
Henrihu Gorski (henrihs.gorskis@rtu.lv)
un/vai Inesi Poļaku (Inese.Polaka@rtu.lv)Main menu 2