Jump to Navigation

Metodoloģijas izstrāde zināšanu izgūšanai no apmācītiem mākslīgiem neironu tīkliem

 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS

Metodoloģijas izstrāde zināšanu izgūšanai no apmācītiem mākslīgiem neironu tīkliem
(pabeigts promocijas darbs)
doktorants Mg.sc.comp. Andrejs Bondarenko, Rīgas Tehniskā universitāte

Anotācija:
Promocijas darbs ir veltīts metodoloģijas izstrādei zināšanu izgūšanai no apmācītiem mākslīgiem neironu tīkliem (MNT). Mākslīgie neironu tīkli bieži uzrāda izcilus rezultātus klasifikācijas uzdevumos, bet nereti tos nav iespējams pielietot sakarā ar neskaidrību par to, kā tiek pieņemts klasifikācijas lēmums. Tas stipri ierobežo dotā veida klasifikatoru pielietojamību, it īpaši kritiskās nozarēs: medicīnā, kodolenerģētikā, finanšu un citās jomās. Izgūtās zināšanas ļauj ekspertam validēt modeļa klasifikācijas lēmumu. Validācijai ekspertam nepieciešamas iespējami vienkāršas struktūras zināšanas. Kā arī no MNT izgūtās zināšanas ir viegli iebūvējamas citās informācijas sistēmās, piemēram, datubāzēs. Šajā gadījumā klasifikācijas precizitātei ir lielāka nozīme nekā zināšanu apjomam vai vienkāršībai, kas nodrošina ekspertam klasifikācijas lēmuma saprotamību.
Darba gaitā tika izstrādāta metodoloģija zināšanu izgūšanai no apmācīta MNT.  Šī metodoloģija dod ieskatu zināšanu reprezentācijas veidos. Darbā piedāvātas izstrādātas pieejas klasifikācijas lēmumu koka izgūšanai no MNT, Ja-Tad likumu izgūšanai no gaballīniju klasifikatora un eliptisko likumu izgūšanai no radiālas bāzes funkcijas MNT. Pēdējās divas pieejas balstītas optimizācijas metodēs. Turklāt lēmumu koku un eliptisko likumu izgūšanas metodes ir pielietojamas jebkura tipa klasifikatoram. Piedāvāta vispārināšanas iespējas palielinoša MNT apgriešanas pieeja, ir paveikta svaru un neironu apgriešanas efekta salīdzināšana. Metodoloģija dod eksperimentāli apstiprinātas rekomendācijas izgūto zināšanu precizitātes uzlabošanai vai to vienkāršošanai.
Seminārs notiks šī gada 20. novembrī no plkst. 14:30 līdz 16:00, Rīgā, Sētas ielā 1 – 412. auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)
Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šī tēma šķiet saistoša. Seminārā paredzēts tēmas izklāsts, kas tiks noslēgts ar diskusiju, kurā aicināts piedalīties jebkurš klātesošais.Main menu 2