Jump to Navigation

PIETEIKŠANĀS AS “EXIGEN SERVICES LATVIA” STIPENDIJĀM 2017./2018. STUDIJU GADAM

 

AS „Exigen Services Latvia” sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”
izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību

AS “EXIGEN SERVICES LATVIA” STIPENDIJĀM 2017./2018. STUDIJU GADAM

Konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu informācijas tehnoloģiju jomā,
atraisot un veicinot Latvijas augstskolu jauniešu un jauno zinātnieku radošās spējas, kā arī rūpējoties par to
produktīvu izmantošanu un attīstības nodrošināšanu.

Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 6 ikmēneša stipendijas EUR 150 vērtībā laika periodā no 2017. gada
septembra līdz 2018. gada jūnijam, kopā 10 mēnešiem.

Pretendentiem jāiesniedz:
           • sekmju izraksts no iepriekšējā studiju gada ar aprēķinātu vidējo svērto atzīmi;
           • motivācijas vēstule saņemt stipendiju, kurā aprakstīti nākotnes plāni IT nozarē;
           • dzīves apraksts (Curriculum Vitae).

Stipendiju konkursam pieteikties aicināti bakalaura līmeņa 2. – 4. kursa studenti un maģistra līmeņa
studenti ar labām un teicamām sekmēm (vidējā svērtā atzīme pēdējā sesijā nav zemāka par 7), kuri studē
norādītajās augstskolās un programmās: Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģiju fakultātes studiju programmās “Datorsistēmas” un “Informācijas tehnoloģija”;
Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes bakalaura studiju programmā “Datorzinātnes” un maģistra
studiju programmā “Datorzinātnes”; Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģiju
fakultātes studiju programmās “Informācijas tehnoloģijas”, “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”
un “Datorvadība un datorzinātne”; Transporta un sakaru institūta Datorzinātņu un telekomunikāciju
fakultātes studiju programmās “Datozinātnes”, kā arī “Informācijas sistēmas”; Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas
Inženieru fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmās “Programmēšanas inženieris”
un profesionālā maģistra studiju programmā “Datorsistēmas”; Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu
fakultātes Informācijas tehnoloģiju virziena profesionālā bakalaura studiju programmā “Informācijas
tehnoloģijas” un profesionālā maģistra studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšana”.

Pieteikšanās: pretendentam jāaugšupielādē minētie dokumenti un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa
nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2017. gada 24. septembrim
(ieskaitot).Main menu 2

by Dr. Radut.