Jump to Navigation

Prakses pārskatu aizstāvēšana

Grupai II RDGI0 1 prakses pārskatu aizstāvēšana notiks 7. jūnijā, plkst. 10.00, M1/3 – 407

Grupai II RDGI0 2 prakses pārskatu aizstāvēšana notiks 8. jūnijā, plkst. 10.00, M1/3 – 407

• jāsagatavo prakses rezultātu prezentācija (7 min.) 
• prakses pārskats elektroniski jānosūta līdz 3.jūnijam uz e-pastu iti at iti.rtu.lv 
• izdrukāts prakses pārskats jāiesniedz aizstāvēšanas dienā 
• sīkāka informācija par prakses pārskatu sagatavošanu pieejama šeit

P.S. ATGĀDINĀJUMS! Lūdzu, sagatavojiet un nosūtiet sistēmā ORTUS aizpildītas RTU Karjeras centra prakšu aptaujas lapas!Main menu 2

by Dr. Radut.