Jump to Navigation

Promocijas darbu "Metodoloģijas izstrāde zināšanu izgūšanai no apmācītiem mākslīgajiem neironu tīkliem" aizstāvēs Andrejs Bondarenko

2020. gada 18. jūnijā plkst 14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Elektotehnikas, elektronikas, informācijas un komunokāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Daugavgrīvas ielā 2, 220. auditorijā Andrejs Bondarenko aizstāvēs promocijas darbu "Metodoloģijas izstrāde zināšanu izgūšanai no apmācītiem mākslīgajiem neironu tīkliem" zinātnes grāda iegūšanai.

Recenzenti: Profesors, Dr. habil. sc. ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Profesors, Dr. sc. ing. Pēteris Grabusts (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija); Profesors, Dr. sc. Jevgeņijs Bodjanskijs (Hrakovas Nacionālā radio elektronika universitāte, Ukraina).

 Main menu 2