Jump to Navigation

RTU Studentu zinātniski tehniskā konference

Informācijas tehnoloģijas institūts aicina bakalaurus un maģistrus pieteikties studentu RTU Studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē, kas notiks 2018. gada 27. aprīlī.
Pieteikšanās līdz 2018. gada 16. aprīlim plkst. 12:00. sūtot e-pastu Laumai Jokstei  lauma.jokste@rtu.lv  ar referāta nosaukumu, autoru un darba zinātnisko vadītāju (par piedalīšanos konferencē informējiet arī savu darba vadītāju). Referāta nosaukums parasti atbilst studenta bakalaura vai maģistra darba pētījumam.
 
Konferencei ir jāsagatavo 10 minūšu prezentācija, ietverot:
mērķi, uzdevumus un tēmas aktualitāti;
pētījumu, eksperimentu gaitu un metodes jeb kas tika darīts, lai izpildītu uzdevumus un sasniegtu mērķi;
sasniegtos un sagaidāmos teorētiskos un praktisko rezultātus.
 
Ieguvumi no dalības studentu konferencē:
pieredz prezentēšanā;
iespēja iegūt labāku bakalaura/maģistra darba gala vērtējumu;
domu apmaiņa kolēģu starpā;
pica konferences dalībniekiem.
 
Konferences labākais referāts tiks apbalvots konferences plenārsēdē maijā.
Jautājumus sūtīt lauma.jokste@rtu.lv
 
 


Main menu 2