Jump to Navigation

Studiju procesa norise Informācijas tehnoloģijas studiju programmās

No 13. marta līdz 14. aprīlim ir atceltas klātienes nodarības. Informācijas tehnoloģijas studiju programmās studiju process tiks organizēts e-studiju režīmā. Informācija par lekciju un nodarbību, un konsultāciju norisi tiek publicēta Ortusā atsevišķo studiju kursu lapās un studiju kursā bakalaura darbsMain menu 2