Jump to Navigation

Vieslekcija: „Kibernoziegumu situācijas izpratnes un ietekmes novērtējums: jautājumi, modeļi un lietojumi”

Kibernoziegumu skaits IT resursiem un pakalpojumiem aizvien pieaug. Tie atstāj ļoti lielu iespaidu gan uz tekošām norisēm, gan uz nākotnē plānotiem uzdevumiem, kuru darbība pamatojas uz IT resursu izmantošanu un pakalpojumu sniegšanu. Uzbrukumi, kas tiek veikti, izmantojot programmatūras neaizsargātību, var tikt apkopoti kibertelpā Cyber Terrain – tīklā, kas ir strukturālo, telpisko, funkcionālo un citu domēna specifisku atkarību tīkls, kas pastāv starp programmatūras resursiem un pakalpojumiem. Dr. Gabriels Jakobsons piedāvās jaunu pieeju kibernoziegumu ietekmes uz biznesa procesiem novērtēšanai, kā arī apskatīs šīs jaunās pieejas pamatmodeļus un algoritmus.

4.jūnijā 2012.g. ar IEEE Latvijas nodaļas atbalstu RTU telpās, Kaļķu 1, 201.aud., plkst. 10:00 noritēs vieslekcija par tēmu: „Kibernoziegumu situācijas izpratnes un ietekmes novērtējums: jautājumi, modeļi un lietojumi” kuras ietvaros referēs nopelniem bagātais IEEE vadošais lektors, Dr. Gabriels Jakobsons, Altusys Corp., Princeton, NJ, ASV. Lektors iepazīstinās ar jaunākajiem pētījumiem un sasniegumiem kibernoziegumu analīzē un apkarošanā.Main menu 2