Jump to Navigation

Priekšmetu izvēle

3. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris
Obligātie priekšmeti
 • DOP306 Datu analīze un apstrāde 
 • DMI305 Sistēmu modelēšanas līdzekļi
 • DID304 Lēmumu analīzes metodes 
 • DOP301 Projektēšanas laboratorija
 • DSP332 Mākslīgā intelekta pamati 
Obligātie priekšmeti
Specializējošie priekšmeti (8KP)
 • DOP309 Ievads projekta vadībā (3KP)
 • DMI374 Loģistikas informācijas sistēmu pamati (3KP)
 • DSP303 Lielu datu bāzu tehnoloģija (2KP)
 • DID308 Ievads datu ieguvē (2KP)
Specializējošie priekšmeti (8KP)
 • DOP391 Informācijas sistēmu pārvaldība (3KP)
 • DMI702 Elektroniskās komercijas pamati (3KP)
 • DOP333 Informācijas tehnoloģija (2KP)
 • DID306 Ievads ģenētiskos algoritmos (2KP)
 • DIP393 Programmatūras inženierija (2KP)
Brīvās izvēles priekšmeti (2KP)
 • DOP704 Skaitļošanas mākoņi (2KP)
 • DMI377 Vadīšanas modelēšanas spēles (2KP)
 • DID317 Vadības lēmumu analīzes metodes un algoritmi (2KP)
 • DID305 Ievads mākslīgos neironu tīklos (2KP)
Humanitārie, sociālie priekšmeti (2KP)
 • HSP378 Politoloģija (2KP)
 • HSP380 Apvienotā Eiropa un Latvija (2KP)
Bakalaura darbs Bakalaura darbs

Rudens semestra priekšmetu īsie apraksti

Pavasara semestra priekšmetu īsie aprakstiMain menu 2

by Dr. Radut.