Jump to Navigation

Studiju kursu izvēle

3. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris
Obligātie priekšmeti
Obligātie priekšmeti
 • DOP391 Informācijas sistēmu pārvaldība (3KP)
Specializējošie priekšmeti (8KP)
 • DMI737 Lēmumu analīzes metodes (4KP)
 • DIP393 Programmatūras inženierija (2KP)
 • DID306 Ievads ģēnētiskos algoritmos (2 KP)
 • DSP303 Lielu datu bāzu tehnoloģija (2KP)
 • DOP721 Informācijas tehnoloģijas prakse (4KP)
Specializējošie priekšmeti (7 KP)
 • DOP718 Uzņēmuma lietotnes (4KP)
 • DMI374 Loģistikas informācijas sistēmu pamati (3KP)
 • DOP390 Ievads projekta vadībā (3KP)
 • DMI739 Inženiertehniskie risinājumi virtuālās skaitļošanas un simulācijas integrēšanai (seminārs) (4KP)
 • DOP720 Datu integrācijas un mākoņdatošanas seminārs (4 KP)
Brīvās izvēles priekšmeti (2KP)
 • DOP704 Skaitļošanas mākoņi (2KP)
 • DOP512 Uzņēmumu lietojumprogrammatūras integrācija (2KP)
 • DID317 Vadības lēmumu analīzes metodes un algoritmi (2KP)
 • DID305 Ievads mākslīgos neironu tīklos (2KP)
 
  Bakalaura darbs (10 KP)

Rudens semestra priekšmetu īsie apraksti (2019./2020. studiju gads)

Pavasara semestra priekšmetu īsie apraksti (2019./2020. studiju gads)Main menu 2