Jump to Navigation

Izvēles studiju kursi akadēmiskajiem maģistriem

Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Saīsinātie studiju kursu apraksti

Pilns studiju priekšmetu apraksts ir pieejams RTU Studiju kursu reģistrā

1. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris
Obligātie priekšmeti
 • DOP715 Informācijas sistēmu drošības pārvaldība 
 • DMI728 Datizrace un zināšanu atklāšana
 • DMI543 Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija 
 • DMI548 Vadības informācijas sistēmu projektēšana 
 • DPI551 Objektorientētā sistēmanalīze 
 • IDA117 Darba aizsardzības pamati 
Obligātie priekšmeti
 • DOP723 Digitālā transformācija 
 • DOP701 Portfeļvadības tehnoloģijas 
 • DMI470 Loģistikas informācijas sistēmas 
 • DMI472 Informācijas tehnoloģijas pārvaldība 
 • DID501 Lēmumu analīzes modernās tehnoloģijas
Ekonomikas un vadības priekšmeti (3KP)
 • IUV209 Grāmatvedība (3KP)
 • ITE534 Uzņēmējdarbības loģistika (3KP)
Ekonomikas un vadības priekšmeti (2KP)
 • HSP446 Pedagoģija (2KP)
 • HSP484 Psiholoģija (2KP)
 • HSP488 Biznesa socioloģija (2KP)
 • HFL433 Prezentācijas prasme (2KP)
 • IUE217 Uzņēmējdarbības ekonomika (2KP)
 • IRU116 Tirgus organizācija un vadīšana (2KP)
Brīvās izvēles priekšmeti (2KP)
 • DOP714 Sociālās tīklošanas tehnoloģiju lietojumi (2KP)
 • DMI703 Ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas (2KP)
 • DOP515 Biznesa sistēmu programmēšana (2KP)
 • DMI700 Biznesa procesu imitācijas modelēšana (2KP)

2. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris

Obligātie studiju kursi

 • DSP424 Lielās datu bāzes 

Specializējošie studiju kursi (3KP)

 • DOP407 Restrukturizācija un izmaiņu vadība (3KP)
 • DMI458 Loģistikas ķēžu analīze un vadība (3KP)

Specializējošie studiju kursi (12KP)

 • DMI554 Pārvaldības elementu integrācija (5KP)
 • DMI500 Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizētie līdzekļi (3KP)
 • DMI727 Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA (4KP)
 • DOP705 Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu uzturēšana (2KP)
 • DOP551 Zinātniskais seminārs Vadības informācijas tehnoloģija (1KP)
Maģistra darbs

Brīvās izvēles studiju kursi (2KP)

 • No RTU brīvās izvēles studiju kursu kataloga
 • ITI nodrošina DMI703 Ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas
 

 Main menu 2