Jump to Navigation

Izvēles priekšmeti akadēmiskajiem maģistriem

Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Pilns studiju priekšmetu apraksts ir pieejams RTU Studiju priekšmetu reģistrā

1. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris
Obligātie priekšmeti
 • DOP715 Informācijas sistēmu drošības pārvaldība 
 • DMI543 Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija 
 • DMI548 Vadības informācijas sistēmu projektēšana 
 • DID501 Lēmumu analīzes modernās tehnoloģijas 
 • DPI551 Objektorientētā sistēmanalīze 
 • IDA117 Darba aizsardzības pamati 
Obligātie priekšmeti
 • DOP406 Vadības informācijas sistēmas un tīkli 
 • DOP402 Projekta vadība 
 • DMI470 Loģistikas informācijas sistēmas 
 • DMI472 Informācijas tehnoloģijas pārvaldība 
 • DMI728 Datizrace un zināšanu atklāšana 
Ekonomikas un vadības priekšmeti (3KP)
 • IUV209 Grāmatvedība (3KP)
 • ITE534 Uzņēmējdarbības loģistika (3KP)
Ekonomikas un vadības priekšmeti (2KP)
 • HSP446 Pedagoģija (2KP)
 • HSP484 Psiholoģija (2KP)
 • HSP488 Biznesa socioloģija (2KP)
 • HFL433 Prezentācijas prasme (2KP)
 • IUE217 Uzņēmējdarbības ekonomika (2KP)
 • IRU116 Tirgus organizācija un vadīšana (2KP)
Brīvās izvēles priekšmeti (2KP)
 • DOP714 Sociālās tīklošanas tehnoloģiju lietojumi (2KP)
 • DMI703 Ģeogrāfiskās informācijas tehnoloģijas (2KP)
 • DOP515 Biznesa sistēmu programmēšana (2KP)
 • DMI700 Biznesa procesu imitācijas modelēšana (2KP)

2. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris

Obligātie priekšmeti

 • DSP424 Lielās datu bāzes 

Specializējošie priekšmeti (3KP)

 • DOP407 Restrukturizācija un izmaiņu vadība (3KP)
 • DMI458 Loģistikas ķēžu analīze un vadība (3KP)

Specializējošie priekšmeti (12KP)

Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana

 • DMI452 Rūpniecības plānošanas un vadības sistēmas (3KP)
 • DMI458 Loģistikas ķēžu analīze un vadīšana (3KP)
 • DMI554 Pārvaldības elementu integrācija (5KP)
 • DMI500 Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizētie līdzekļi (3KP)
 • DMI552 Sistēmu objektorientētā modelēšana (2KP)
 • DMI549 Loģistikas sistēmu optimizācija (2KP)
 • DMI727 Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA (4KP)

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība

 • DOP318 Informācijas sistēmu drošums (2KP)
 • DOP705 Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu uzturēšana (2KP)
 • DOP551 Zinātniskais seminārs Vadības informācijas tehnoloģija (1KP)
 • DOP502 Projektu vadības rīki (3KP)
 • DOP706 Uzņēmuma informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldība (2KP)
 • DOP407 Restrukturizācija un izmaiņu vadība (3KP)
 • DOP503 Informācijas tehnoloģijas projektu vadība (3KP)
 • DOP707 Pārraudzības un analīzes metodes (3KP)
Maģistra darbs

Brīvās izvēles priekšmeti (2KP)

Maģistra darbs

 Main menu 2