Jump to Navigation

Priekšmetu izvēle

Studiju 1. gadā studenti apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas lekcijās un nodarbībās. Specializējošos priekšmetus studenti izvēlas no piedāvāto studiju priekšmetu saraksta. Studiju 2. gadā studenti iziet mācību praksi, un studiju noslēgumā tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs ar projekta daļu.

 

Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Pilns studiju priekšmetu apraksts ir pieejams RTU Studiju priekšmetu reģistrā

1. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris

Obligātie priekšmeti

Obligātie priekšmeti

Specializējošie priekšmeti (10KP)

Specializējošie priekšmeti (7KP)

 • DMI472 Informācijas tehnoloģijas pārvaldība (2KP)
 • DOP420 Projektu vadības rīki (2KP)
 • DMI465 Loģistikas informācijas sistēmas (2KP)
 • DOP515 Biznesa sistēmu programmēšana (2KP)
 • DOP407 Restrukturizācija un izmaiņu vadība (3KP)
 • DMI458 Loģistikas ķēžu analīze un vadīšana (3KP)

Pedagoģijas, psiholoģijas priekšmeti (2KP)

 • HSP446 Pedagoģija (2KP)
 • HSP484 Psiholoģija (2KP)
 • HLF433 Prezentācijas prasme (2KP)

Ekonomikas, vadības priekšmeti (2KP)

 • HSP483 Industriālās attiecības (2KP)
 • IUV305 Personāla vadīšana (pamatkurss) (2KP)
 • IUV456 Grāmatvedība un finanses (2KP)

2. studiju gads

Prakse Prakse

3. studiju gads (viens semestris)

Maģistra darbs ar projekta daļu  

 Main menu 2

by Dr. Radut.