Jump to Navigation

Doktora studiju priekšmeti

Nr.

Kods

Nosaukums

K.P.

A

 

Programmas obligātie studiju priekšmeti

15.0

1 DID611

Intelektuālās datoru tehnoloģijas

10.0
2 DPI641

Objektorientētās programmatūras konceptuālie aspekti

5.0

B

 

Obligātās izvēles studiju priekšmeti

21.0

B1

 

Specializējošie studiju priekšmeti

21.0

1 DOP620

Sistēmu optimizācija un adaptācija

10.0
2 DID616

Intelektuālās lēmumu atbalsta sistēmas

10.0
3 DMI626

Matemātiskās statistikas metodes imitācijas modelēšanā

10.0
4 DMS668

Finanšu tirgus stohastiskā analīze

10.0
5 DID617

Mākslīgās neironu sistēmas informācijas apstrādē

5.0
6 DMI630

Sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģija

5.0
7 DMS669

Stohastiskie diferenciālvienādojumi

5.0
8 DOP610

Zinātniskie semināri specializācijā

6.0
9 DMI694

Zinātniskie semināri specializācijā

6.0

C

 

Brīvās izvēles studiju priekšmeti

6.0

E

 

Gala / valsts pārbaudījums

150.0

1 DID009

Zinātniskais darbs

150.0
2 DMI009

Zinātniskais darbs

150.0
3 DMS009

Zinātniskais darbs

150.0
4 DOP009

Zinātniskais darbs

150.0

 Main menu 2