Jump to Navigation

Maģistra akadēmisko studiju priekšmeti

Nr.

Kods

Nosaukums

K.P.

A

 

Programmas obligātie priekšmeti

37.0

1

DID501

Lēmumu analīzes modernās tehnoloģijas

3.0

2

DMI728

Datizrace un zināšanu atklāšana

4.0

3

DMI543

Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija

3.0

4

DMI548

Vadības informācijas sistēmu projektēšana

3.0

5

DMI470

Loģistikas informācijas sistēmas

3.0

6

DOP723

Digitālā transformācija

4.0

7

DOP715

Informācijas sistēmu drošības pārvaldība

4.0

8

DOP701

Portfeļvadības tehnologijas

4.0

9

DSP424

Lielās datu bāzes

3.0

10

DMI472

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība

2.0

11

IDA700

Darba aizsardzības pamati

1.0

12

DPI551

Objektorientētā sistēmanalīze

3.0

B

 

Obligātās izvēles priekšmeti

20.0

B1

 

Specializējošie priekšmeti

15.0

   

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība

15.0

1

DOP502

Projektu vadības rīki

3.0

2

DOP407

Restrukturizācija un izmaiņu vadība

3.0

3

DOP503

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

3.0

4

DOP551

Zinātniskais seminārs Vadības informācijas tehnoloģija

1.0

5

DOP706

Uzņēmuma informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldība

2.0

6

DOP705

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu uzturēšana

2.0

7

DOP707

Pārraudzības un analīzes metodes

3.0

8

DOP318

Informācijas sistēmu drošums

2.0

   

Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana

15.0

1

DMI452

Rūpniecības plānošanas un vadības sistēmas

3.0

2

DMI549

Loģistikas sistēmu optimizācija

2.0

3

DMI552

Sistēmu objektorientēta modelēšana

2.0

4

DMI458

Loģistikas ķēžu analīze un vadīšana

3.0

5

DMI500

Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizētie līdzekļi

3.0

6

DMI554

Pārvaldības elementu integrācija

5.0

7 DMI727 Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA 4.0
   

Lēmuma atbalsta sistēmas

15.0

1

DID536

Evolūcijas un ģenētikas algoritmi

2.0

2

DID533

Induktīvās secināšanas sistēmas

3.0

3

DID531

Jaunās ģenerācijas uz zināšanām balstītas sistēmas

3.0

4

DID538

Izplūdušo sistēmu tehnoloģijas pamati

2.0

5

DID505

Datu ieguve un zināšanu atklāšana

2.0

6

DID412

Pētnieciskā laboratorija 'Lēmumu tehnoloģijas'

3.0

B3

 

Ekonomikas, vadības priekšmeti

5.0

1

IUE217

Uzņēmējdarbības ekonomika

2.0

2

ITE534

Uzņēmējdarbības loģistika

3.0

3

DMS419

Vērtspapīru portfeļa analīze

3.0

4

IRU116

Tirgus organizācija un vadīšana

2.0

5

HSP488

Biznesa socioloģija

2.0

6

HFL433

Prezentācijas prasme

2.0

7

HSP446

Pedagoģija

2.0

8

HSP484

Psiholoģija

2.0

9

IUV209

Grāmatvedība

3.0

C

 

Brīvās izvēles priekšmeti

4.0

E

 

Gala / valsts pārbaudījums

20.0

1

DMI002

Maģistra darbs

20.0

2

DOP002

Maģistra darbs

20.0

 Main menu 2