Jump to Navigation

Uzņemšana Informācijas tehnoloģijas studiju programmās

Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūts uzņem studentus studiju programmā „Informācijas tehnoloģija”. Visu līmeņu studiju programmās ir pieejamas bezmaksas studiju vietas, un labākie studenti saņem arī stipendiju.

Informācija par studiju programmām:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma Informācijas tehnoloģija

Akadēmiskā maģistra studiju programma Informācijas tehnoloģija

Maģistra profesionālā studiju programma Informācijas tehnoloģija

Uzņemšanu organizē RTU uzņemšanas komisija, kas atrodas Kaļķu ielā 1–121, Rīgā.

Uzziņas par uzņemšanu var saņemt Informācijas tehnoloģijas institūta lietvedībā, Daugavgrīvas iela 2 - 458, Rīgā, tālr. 67089516.

Budžeta vietu skaits 2020. gada uzņemšanā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma Informācijas tehnoloģija Akadēmiskā maģistra studiju programma Informācijas tehnoloģija Maģistra profesionālā studiju programma Informācijas tehnoloģija
150 32 32

IT studiju vietas

 Main menu 2