Project management tools

Kursa mērķi:

  • Apskatīt rīkus projekta pārvaldības vides izveidei, ietverot gan centralizētās, gan decentralizētās plānošanas un kontroles projektu vadības rīkus
  • Apskatīt projektu vadības rīku piemērošanas iespējas
  • Veikt projektu vadības rīku salīdzināšanu un novērtēšanu

Kursa saturs:

  • Projekta procesu definēšana ar IBM Rational Method Composer
  • JIRA (decentralizētā plānošana) + JIRA Agile + wiki (Conflence).
  • Spējās projektu vadība pieeja
  • Team Foundation Server (centralizētā plānošana)
  • Redmine
  • Daudzkriteriāla lēmumu pieņemšana un projektu vadības rīku novērtēšana

Educator