RTU DITF Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības informācijas tehnoloģijas katedrā 2018./2019. mācību gadā aizstāvēti 26 bakalaura darbi.

Avdejevs Aleksandrs

Materiālo vajadzību plānošanas metožu salīdzināšana dažādās lietojumprogrammās

Bērziņš Gints

Multinacionāla e-veikala sistēmas izstrāde ar atšķirīgu produktu klāstu

Bistrova Darja

Projekta risku pārvaldības shēmas izstrāde vidējas svarīguma pakāpes projektiem

Bulmers Kārlis

Mākoņpakalpojumā bāzēta ierīču pārvaldīšanas pakalpojuma ieviešanas procesa modelēšana un automatizācija

Cucure Evita

Mašīnmācīšanās tehnoloģiju izmantošana naftas produktu ražošanas procesu optimizēšanā

Dimitrovs Emīls

Tīmekļa lietotņu ievainojamību identificēšanas un novēršanas risinājumi

Dolotova Līga

Hibrīdie projektu vadības metodoloģiju modeļi

Ducens Jānis

Biznesa procesu pārvaldības un robotizācijas tehnoloģiju ieviešana uzņēmuma procesu pārvaldībā

Fišers Kristers

Interaktīvas lietotnes izstrāde augstākās izglītības iestādēm

Griġe Sandra

Augstākās matemātikas uzdevumu risināšanas mobilās lietotnes izstrāde

Gulbis Miķelis

Projektu vadības spēliskošana: lietotāja pieredze un iesaiste

Jākobsons Lauris

Mašīnapmācības algoritmu nepārtrauktās integrācijas risinājumu efektivitātes novērtēšana

Ķempelis Artūrs

Mikroservisu arhitektūras izpēte Java tīmekļa lietotņu izstrādei

Melders Emīls

Vieglsvara tīklveida organizāciju vizualizēšanas risinājums

Miglāns Raitis

“OpenWrt” iespējas bezvadu tīklu drošības uzlabošanai

Miezis Mārtiņš

Arhitektūras izveide un novērtēšana latviešu mūzikas portālam

Osadcuka Ksenija

Meklētājprogrammu atslēgas vārdu izpētes risinājuma izstrāde

Ostrovska Marta Arta

Lietotāja gaumes noteikšana ar datizraces metodēm

Perminovs Leonīds

Neironu tīklu lietojums videoattēlu metadatu izgūšanai

Rozenbergs Reinis

Matemātiskās programmēšanas uzdevumu atrisināšana pašmitinātā un mākonī bāzētā vidē: eksperimentāls salīdzinājums

Rutmane Lāsma

Datu ievades formu izkārtojuma uzlabošana atkarībā no datu kvalitātes

Šterna Elizabete Liene

Šifrēšanas algoritmi un pieejas drošas datu apmaiņas nodrošināšanai IoT sistēmās

Vasiļjeva Anastasija

Informācijas sistēmu izpildes konteksta faktoru mērīšanas metodes

Vīmane Santa

Uzņēmumu biznesa procesu informācijas panelis un tā lietojums uzņēmuma datu vizualizācijā

Zembergs Kristaps

Monitoringa sistēmu lietojums tīmekļa servera resursu uzraudzībai

Zemturis Matīss

Projektu vadības informācijas sistēmas