2019. gada 16. maijā Jānis Grabis vadīja vieslekciju Banku augstskolā par SAP ERP sistēmas izmantošanu biznesa procesu īstenošanā. Vieslekcijā galvenā vērība tika pievērsta SAP tehnoloģiju nozīmei uzņēmuma darbības uzlabošanā un uzņēmuma biznesa procesu savstarpējai integrācijai.

Rīgas Tehniskā universitāte ir "SAP Next-Gen" nodaļa Latvijā.