2019. gada 21. oktobrī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā Rūta Pirta aizstāvēs promocijas darbu «Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā» inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Profesore, Dr. sc. ing. Mārīte Kirikova (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija); Profesors, Dr. sc. comp. Māris Vītiņš (Latvijas universitāte, Latvija); Lektors, Ph. D. in Informatics Nestori Syynimaa (University of Jyväskylä, Finland).