2020. gada 12. maijā studiju kursā DOP701 Portfeļvadības tehnoloģijas notika Vīnes Lietišķo zinātņu universitātes prof. Filipa Rozenbergera vieslekcija par informācijas tehnoloģijas portfeļu vadības praktiskajiem aspektiem. Vieslekcijas laikā profesors apskatīja jautājumus par projektu portfeļa pārvaldību lielā finanšu sektora uzņēmumā un par mērījumu un rādītāju  nozīmi portfeļvadībā.

Vieslekcija bija iespējama, jo studijas notiek tiešsaistes režīmā, kas dod iespējas studiju procesā iesaistīt ārvalstu profesorus.

Galerija

  • Portfolio management