2020. gada 26.-28. aprīlī tiešaistē norisinājās "22nd International Conference on Enterprise Information Systems". Tajā katedras pētnieki prezentēja savus jaunāko pētījumu drošu piegādes ķēžu konfigurēšanā un māšīnmācīšanās izmantošanā drošības apdraudējumu identificēšanā:

  1. Minkevics, V. and Kampars, J. (2020). Methods, Models and Techniques to Improve Information System’s Security in Large Organizations.In Proceedings of the 22nd International Conference on Enterprise Information Systems - Volume 1: ICEIS, ISBN 978-989-758-423-7, pages 632-639.
    1. Raksta pilnā versija pieejama https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=LcSZ/wwOJiY=&t=1
  2. Grabis, J.; Stirna, J. and Zdravkovic, J. (2020). Capability Management in Resilient ICT Supply Chain Ecosystems.In Proceedings of the 22nd International Conference on Enterprise Information Systems - Volume 2: ICEIS, ISBN 978-989-758-423-7, pages 393-400.
    1. Raksta pilnā versija pieejama https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=JjiIqgxk7DA=&t=1

Pētījumā Methods, Models and Techniques to Improve Information System’s Security in Large Organizations" galvenokārt tika pētīta Domēnu ģenerēšanas algoritmu identificēšana, kā arī iespējas noteikt inficētu ierīci izmantojot pasīvo DNS datu analīzi. Prezentētais rīks šobrīd tiek izmantots, lai noteiktu inficētas ierīces RTU tīklā un tas ir uzrādījis labus rezultātus.

Galerija

  • IS security management platform