Innovation

Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības informācijas tehnoloģijas katedra ir daļa no RTU ITI Digitālo inovāciju centra (RTU ITI DIH). Galvenās RTU ITI DIH specializācijas jomas ir uzņēmumu integrācija, kas ietver uzņēmuma lietojumprogrammas un biznesa procesu pilnveidošanu, mākonī bāzētu augsti mērogojamu risinājumu izstrādi lielo datu apstrādei, datizraces un mašīnmācības risinājumi ar pielietojumu kiberdrošībā, IoT, intelektiskās transporta sistēmās un biotehnoloģijā, komplicētu sistēmu modelēšana un optimizācija, digitālo dvīņu izstrāde un organizācija digitālā transformācija izmantojot progresīvas informācijas tehnoloģijas.

RTU ITI DIH spēj nodroīsnāt uzņēmumiem piekļuvi pie mākonī izvietotas testa un prototipēšanas vides komplicētu IKT risinājumu izstrādei. Ir pieejamas arī vairākas uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmas, kas ļauj izpētīt biznesa procesu uzlabošanas iespējas un novērtēt lietojumprogrammu integrācijas potenciālu. Mākoņdatošanas infrastruktūra ir izmantojama arī horizontāli mērogojamu un no skaitļošanas resursu ietilpīgu analītisku risinājumu izstrādei. Tiek nodrošināta pieeja arī VIT katedrā radītajai reālā laika datu apstrādes platformai BaSeCaaS un spējorientētajai metodoloģijai kontekstzinīgu un adaptīvu reālā laika lielo datu publicēšanas un apstrādes servisu izstrādei atbilstoši Kappa un Lambda arhitektūrām. Sadarbībā ar RTU HPC centru ir iespējams nodrošināt piekļuvi arī HPC resursiem mašīnmācības modeļu apmācībai un resursietilpīgu simulāciju izpildei. Imitācijas modelēšanas un digitālo dvīņu izstrādes platforma ir pieejama komplicētu sistēmu modeļu izstrādei un eksperimentu veikšanai.

RTU ITI DIH ir sertificēts Change2Twin projekta ietvaros.