Jump to Navigation

Viesnodarbība par ciparu vadības paneļu izstrādi

Ceturdiena, Novembris 19, 2015 - 10:47

2015. gada 6. novembrī Kristaps Ozols (Lattelecom Technologies) vadīja viesnodarbību par ciparu vadības paneļu izstrādi "Qlikview" videMain menu 2

by Dr. Radut.