Jump to Navigation

Viesnodarbība par ciparu vadības paneļu izstrādi

Brīdinājuma ziņojums

The service having id "draugiem" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
Ceturdiena, Novembris 19, 2015 - 10:47

2015. gada 6. novembrī Kristaps Ozols (Lattelecom Technologies) vadīja viesnodarbību par ciparu vadības paneļu izstrādi "Qlikview" videMain menu 2

by Dr. Radut.