Pasniedzēji

Katedras vadītājs, Profesors

Asociētais profesors

Doktorandi

Vieslektori

Administratīvais un tehniskais personāls

Informācijas sistēmu administrators, Zinātniskais asistents
Informācijas sistēmu administrators
Biroja vadītājs
Laborants, Zinātniskais asistents
Zinātniskais asistents
Zinātniskais asistents