Jump to Navigation

Par katedru

Informācijas tehnoloģijas institūta Vadības informācijas katedra pasniedz studiju priekšmetus un veic pētījumu par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumu un dažādu organizāciju darbības nodrošināšanā un optimizācijā. Galvenās darbības jomas ir informācijas tehnoloģijas projektu vadība, informācijas tehnoloģijas pārvaldība, uzņēmumu resursu pārvaldības (ERP) sistēmas, sistēmu integrācija un matemātisko metožu izmantošana informācijas tehnoloģijas risinājumu analīzē un optimizācijā. 

Katedrā strādā divi profesori, viens asociētais profesors, divi docenti un trīs lektori. Studiju procesu īstenošanā plaši piedalās arī vieslektori no informācijas tehnoloģijas uzņēmumiem. Katedrā ir četri doktorandi.

Vadības informācijas tehnoloģijas katedra Informācijas tehnoloģijas institūta sastāvā īsteno studiju programmas:

  • bakalaura akadēmisko studiju programma „Informācijas tehnoloģija”;
  • maģistra profesionālo studiju programma „Informācijas tehnoloģija” ar profesionālo kvalifikāciju informācijas tehnoloģijas projektu vadībā;
  • maģistra akadēmisko studiju programma „Informācijas tehnoloģija”;
  • doktora studiju programma „Informācijas tehnoloģija”.

 Main menu 2

by Dr. Radut.