Projekta realizācijas laiks:

01.06.2019
-
30.09.2020

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros SIA ZZ Dats sadarbībā ar RTU Vadības informācijas tehnoloģijas katedras pētniekiem īsteno pētījumu Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei”. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt analītisku datu noliktavas projektēšanas ietvaru e-pārvaldei, kurš sevī apvieno datu noliktavas tehnoloģisko risinājumu, datizraces metožu implementēšanu un metodes analītisko iespēju patstāvīgai izstrādei un pilnveidošanai. 

Projekta partneri

ZZ Dats logo
SIA ZZ Dats

Mēs zinām. Mēs protam. Mēs paveiksim. Ar šiem vārdiem 1995.

IT
IT kompetences centrs

IT kompetences centra darbība praktiskā darbība uzsākta 2011.gada 11.

Projektā piedalās