Projekta realizācijas laiks:

01.01.2021
-
31.12.2021

Projekta mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz pieprasījuma piedāvājuma (PP) risinājumu uzlabošanas dažāda profila lietotājiem (mājsaimniecībām, uzņēmumiem), izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu un mākslīgā intelekta vadītu PP vadības sistēmu, kas nodrošinās precīzākos elektroenerģijas patēriņa analīzes un paredzēšanas risinājumus, elektroenerģijas balancēšanas risinājumus pārvades tīklu un pieslēguma līmenī, kā arī nodrošinās projekta gaitā izstrādāto PP nodrošinošo iekārtu (on off iekārta kombinācijā ar enerģijas uzkrāšanas iekārtu; divvirziena elektromobiļu uzlādes iekārta) vadību visoptimālākajā režīmā.

Projekta galvenās aktivitātes: 1) PP risinājumu veidojošo elementu iespējamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšana (TRL2) 2) PP vadības sistēmas arhitektūras projektēšana (TRL3) 3) PP nodrošinošo iekārtu izstrāde un testēšana (TRL 3) 4) Datu ievākšana un mašīnmācības risinājumu izstrāde (TRL3) 5) Vadības sistēmas implementācija un integrācija ar radītajiem modeļiem un algoritmiem (TRL4) Projekta galvenās aktivitātes tiks papildinātas ar zināšanu un tehnoloģijas pārneses aktivitātēm, kas sevī ietvers publikāciju sagatavošanu, dalību konferencēs un intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumus. Papildus, tiek plānoti iegūto rezultātu popularizēšanas pasākumi – uzstāšanās nozares konferencēs un semināros, publikācijas masu mēdijos u.c.

RTU VITK pakalpojumi projektā tika iepirkti ārpakalpojuma rezultātā. RTU VITK bija atbildīga par elektroenerģijas balansēšanas mačīnmācības modeļa izstrādi kā arī sniedza atbalstu TET un ETAGO platformas arhitektūras projektēšanā, nodrošināja zinātniskās publikācijas izstrādi.

Projekta partneri

Projektā piedalās