Ik dienas tiek radīti miljoniem gigabaitu. Tiek prognozēts, ka līdz 2020. gadam kopējo datu apjoms sasniegs 40 zetabaitus (40 miljardi terabaitu) . Šādus datus raksturo liels apjoms, straujš pieaugums un liela daudzveidība un tos pieņemts saukt par Lielajiem datiem. Jau šobrīd dati ir viens no svarīgākajiem resursiem un to nozīmīgums tikai pieaugs. Lielo datu apstrāde sniedz plašas iespējas, bet rada arī problēmas, kas saistītas ar tehnoloģisko sarežģītību un specifisku zināšanu nepieciešamību. Projektā risināmā problēma ir lielo datu efektīva izmantošana biznesa problēmu risināšanai tuvu reālajam laikam.

Padarot reālā laika lielo datu publicēšanu un apstrādi par plaša patēriņa produktu, radot reālā laika lielo datu apstrādes platformu, tirgu un ar to saistītus standartizētus, augstas abstrakcijas tehnoloģiskos risinājumus, iespējams patērētājiem biznesa procesu darbināšanai piegādāt nepieciešamos datus un zināšanas. Projektā tiek koncentrēta uzmanība uz lielo datu apstrādi straumju veidā (no angļu val. stream processing).

Galvenā pieejas priekšrocība ir iespēja gūt momentānu rezultātu no datiem, pilnībā minimizējot latentumu starp datu avotu un lēmuma pieņemšanu.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

I posmā:

• Tehniskās veiktspējas priekšizpēte; 
• Komercializācijas stratēģijas attīstība; 

II posmā:

• Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne;
• Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
   - Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi
   - Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs
   - Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana 
   - Ekspertu piesaiste licences līgumu sagatavošanai

Ir panākta vienošanās par pilotprojektu realizāciju kopā ar LDZ Cargo, Latvijas Valsts ceļiem, Latvijas autoceļu uzturētāju un KMT Innovation GmbH (Vācija). Drošības lietošanas gadījums tiks īstenots, izmantojot RTU rīcībā esošo infrastruktūru un datus.

Projektā piedalās