Vadības informācijas tehnoloģijas katedra izstrādā rūpnieciskos pētījumus sistēmu un datu integrācijā, mākoņdatošanā, mērogojama uzņēmuma projektēšanā un sistēmu matemātiskajā modelēšanā un citās biznesa procesu optimizācijas jomās.

Katedrā ir izstrādātas tehnoloģijas:

 • CDD – Spējīgu sistēmu izstrādes metodoloģija

 • Piegādes ķēžu konfigurēšanas metodoloģija

 • ContextRoute – kontekstatkarīgas autoparka maršrutēšanas risinājums
 • BaSeCaaS – datu straumju reāllaika apstrādes risinājums
 • CPR – spēju paternu repozitorijs
 • Projektu vadības informācijas sistēmu konfigurēšanas un personalizēšanas risinājums
 • Papīra dokumentu digitalizācijas risinājums
 • Uzņēmuma lietotņu adaptācijas risinājums

Katedra ir izstrādājusi rūpnieciskos pētījumu sadarbībā ar:

 • ZZ Dats
 • Visma
 • PwC
 • Komerccentrs Dati
 • Accenture
 • CryptoPolice