Informācijas sistēmu pārvaldība

3.0 kredītpunkti

Kursa mērķis ir saprast, kā IT pakalpojumi ietekmē uzņēmumu un organizāciju stratēģiju un kā IT profesionāļi var izmantot četras pakalpojumu pārvaldības dimensijas – organizācijas un cilvēki, informācija un tehnoloģija, partneri un piegādātāji, vērtību plūsmas un procesi – plašākā uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes kontekstā.

Kursā studenti iegūst zināšanas kā pārveidot izolētus risinājumus, veicinot holistisku, sistēmiski domājošu pieeju vērtību kopradei, veidot uzticamas attiecības ar ieinteresētajām personām un attīstīt efektīvu un savlaicīgu saziņu, strādāt ar sarežģītām, adaptīvām sistēmām un elastīgiem procesiem, kas spēj pielāgoties strauji mainīgajai videi. Īpaši tiek uzsvērti digitāli iespējotu organizāciju un “augsta ātruma IT” pakalpojumu veidošanas principi. Kursa apguves laikā tiek izvērtētas ITIL ietvara no uzņēmējdarbības jomām pielāgotās vispārējās pārvaldības prakses, no IT nozares apkopotās pakalpojumu prakses, kā arī no tehnoloģiju pārvaldības jomām pielāgotās tehniskās prakses, kuras veidojas pārejot no tehnoloģiju risinājumiem uz pakalpojumiem. Minētās prakses tiek ilustrētas analizējot reālus mūsdienīgu informācijas sistēmu projektus un risinājumu piemērus, tajā skaitā mākoņskaitļošanas pakalpojumu izmantošanu.

Kursa praktiskajā daļā tiek organizētas tehniskās nodarbības virtuālajās laboratorijās IT infrastruktūras izveidē un pārvaldībā, balstoties gan uz atvērtā koda, gan industrijas risinājumiem, šādās tēmās:

Praktiskais darbs ar Linux un Windows operētājsistēmām. Virtualizācijas risinājumu ieviešana un pārvaldība, tīkla aizsardzība un ugunsmūra ieviešana, IT resursu uzraudzība ar IT monitoringa sistēmām, mākoņskaitļošanas resursu pārvaldība, Microsoft aktīvās direktorijas ieviešana un uzturēšana, centralizēta IT sistēmu žurnālfailu un komandrindas izpildes skriptu pārvaldība, IT sistēmu rezerves kopiju risinājumu ieviešana, centralizēta Linux un Windows operētājsistēmu atjauninājumu pārvaldība un IT resursu ievainojamību testēšana, IT sistēmu informatīvo datu vizualizācija ar grafiskās analītikas risinājumiem.

Pasniedzēji

Studiju kursa jaunumi