Project planning

3.0 kredītpunkti

Kursa mērķis ir apgūt dažādu projekta vadības metožu un metodoloģiju izmantošanu projekta izstrādes piedāvājuma sagatavošanā un projekta īstenošanā.

Kursa ietvaros studenti grupās izstrādā projekta piedāvājumu atbilstoši konkursu nolikumu prasībām. Projekta piedāvājumi sevī ietver prasību aprakstus, tehniskā risinājuma aprakstus, projekta plāna izstrādi, projekta vadības metodoloģijas izvēli, projekta risku identificēšanu, darbietilpības novērtēšanu, finanšu piedāvājuma sagatavošanu, projekta pārvaldības plāna izstrādi u.c. sadaļas. Piedāvājumu izstrādes procesā piedalās konsultanti no IT industrijas, sniedzot ieteikumus piedāvājumu kvalitātes uzlabošanai. Kursa ietvaros studenti trenē projekta piedāvājumu prezentēšanas un pārdošanas prasmes.  Semestra beigās studentu grupām izstrādātie piedāvājumi jāaizstāv žūrijai, kuras sastāvā ir gan pasniedzēji, gan IT industrijas eksperti. Projekta piedāvājumu izstrādes procesā tiek izmantoti Atlassian projektu vadības rīki JIRA Software un Confluence.

Studiju kursa galvenās tēmas:

  • Prasību identificēšana un vizualizēšana

  • Projektu vadības metodoloģijas
  • Projektu plānošana
  • Projekta izmaksu pārvaldība
  • Projekta pārvaldības plāna izstrāde
  • Projekta piedāvājuma izstrāde un noformēšana
  • Projekta prezentēšanas / pārdošanas prasmes

  • Projekta vadītāja profesija un sertificēšana

Tehnoloģijas

Pasniedzēji