Project management tools

2.0 kredītpunkti

Projektu vadība ir sarežģīts process, kurā būtiska nozīme ir informācijas apstrādes un apmaiņas procesiem projekta darba grupas starpā. Informācijas apstrādes vajadzībām izmanto projektu vadības informācijas sistēmas un rīkus. Kursa mērķis ir apgūt projekta plānošanas rīku izmantošanu un informācijas sistēmu izmantošanu projekta realizācijas procesu nodrošināšanā. Kursā apskatītie jautājumi ir projektu plānošanas rīki, projekta risku novērtēšanas rīki, integrēta projektu vadības sistēma, darba uzdevumu plānošana un piešķiršana, izmaiņu un kļūdu paziņojumu apstrāde un projekta atskaišu sagatavošana.

Kursa mērķi:

  • Apskatīt rīkus projekta pārvaldības vides izveidei, ietverot gan centralizētās, gan decentralizētās plānošanas un kontroles projektu vadības rīkus
  • Apskatīt projektu vadības rīku piemērošanas iespējas
  • Veikt projektu vadības rīku salīdzināšanu un novērtēšanu

Kursa saturs:

  • Projekta procesu definēšana ar IBM Rational Method Composer
  • JIRA (decentralizētā plānošana) + JIRA Agile + wiki (Conflence).
  • Spējās projektu vadība pieeja
  • Team Foundation Server (centralizētā plānošana)
  • Redmine
  • Daudzkriteriāla lēmumu pieņemšana un projektu vadības rīku novērtēšana

Pasniedzēji