Enterprise Resource Planning

3.0 kredītpunkti

Kursa mērķis ir apgūt URP sistēmu funkcionālās iespējas, uzbūves tehnoloģiskos risinājumus un sistēmas konfigurēšanu.

Uzņēmumu resursu plānošanas (URP) sistēma ir integrēts informācijas apstrādes risinājumus visu uzņēmuma darbību nodrošināšanai. Tā ietver cilvēkresursu, finanšu, sagādes ķēdes, pārdošanas, ražošanas un citus moduļus. Sistēmas pamatā ir vienota uzņēmuma datu bāze un procesu standartizācija. Kursa mērķis ir apgūt URP sistēmu darbības pamatprincipus, to funkcionalitāti un konfigurēšanu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Galvenie kursā apskatāmie jautājumi ir: URP sistēmu nozīme, vispārējā uzbūve un funkcijas, galvenie moduļi, raksturīgie biznesa procesi un to realizācija URP sistēmās, URP sistēmu konfigurēšana. Kursā tiks praktiski apskatīts darbs ar atsevišķiem URP sistēmas moduļiem un tipveida biznesa procesu realizācija URP sistēmās.

Patstāvīgajā darbā studentiem izvēlētai problēmai ir jāsagatavo biznesa procesa automatizācijas priekšlikums, izmantojot URP sistēmu, jāizstrādā sistēmas konfigurēšanas projektējums un jāveic sistēmas konfigurēšana.

 

Priekšmeta tēmas:

 • URP sistēmu nozīme uzņēmumā un funkcionālās iespējas
 • URP sistēmu tehnoloģiskā bāze
 • URP sistēmas loģistikas un cilvēkresursu moduļu iespējas
 • URP sistēmas finanšu moduļa iespējas
 • URP sistēmu konfigurēšana
 • URP sistēmu salīdzinošā analīze

 

Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte Informācijas tehnoloģiju institūts ir SAP universitāšu apvienību biedrs. Studentiem paveras iespēja apgūt un iepazīties ar SAP produktiem.

SAP, saīsinājumi: sistēmas (Systems), programmas (Applications) un produkti (Products) datu apstrādē, ir tirgus līderis uzņēmumu resursu plānošanas (URP) sistēmas lietojumprogrammatūrā. URP apvieno visus biznesa procesus un sniedz vadībai informāciju lēmumu pieņemšanai reālā laikā.

SAP

Kas ir SAP?

            SAP: Pasaules lielākais uzņēmumu lietojumprogrammatūras nodrošinātājs

 

Vadošo tirgus pozīciju:

 • Uzņēmuma lietojumprogrammatūra
 • Analītikā
 • Biznesa inteliģence
 • Visstraujāk augošais starp 4 datu bāzes pārdevējiem
 • Plašākais moduļu un komplektu risinājumu klāsts, kas pieejami uz vietas, mākonī un hibrīdā: klientiem ir plaša patēriņa režīma izvēle

 

Klienti:

 • SAP apkalpo +378 000 klientus +80 valstīs
 • Aptuveni 80% SAP klientu ir SMEs
 • SAP klienti ietver:
  • 91% no Forbes Global 2000 uzņēmumiem
  • 98% no 100 visvērtīgākajiem zīmoliem
  • 100% no Dow Jones izcilākajiem ilgtspējības uzņēmumiem
 • SAP klienti ražo:
  • 78% pasaules pārtikas
  • 82% medicīnas ierīču
  • 76% no pasaules darījumu ieņēmumiem skar SAP sistēmu

 

Darbinieki:

 • SAP nodarbina 88 543 darbiniekus ar vairāk nekā 130 tautību visā pasaulē
 • Augsta darbinieku apmierinātība: darbinieku iesaistīšanās indekss 85% 2017. gadā

 

Kā SAP universitāšu apvienību biedrs varam piedāvāt studentiem šādas iespējas:

 • Apmācīt SAP programmatūru
 • Izstrādāt uzlabotas problēmu risināšanas prasmes
 • Skatīt procesu saiknes starp dažādām uzņēmuma funkcijām
 • Iegūt zināšanas par to, kā darbojas biznesa procesi
 • Sagatavoties darbam ar citām URP sistēmām līdzīgās tehnoloģijās
 • Kļūt aizvien pieprasītākam darba devējiem

Ar praktisku pieredzi ar SAP risinājumiem, studenti Informācijas tehnoloģiju institūtā gūst ieskatu par to, kā SAP un citi uzņēmuma risinājumi var dot uzņēmumam iespēju optimizēt tādus galvenos procesus kā grāmatvedība un kontrole, piegādes ķēdes vadība, cilvēkkapitāla pārvaldība, materiālu pārvaldība un pārdošana, kā arī, izplatīšana.

Pasniedzēji

Studiju kursa jaunumi