Data warehouse

Datu noliktavas veido, lai apvienotu uzņēmumā pieejamos datus un pasniegtu tos lēmumpieņemšanas vajadzībām piemērotā veidā. Kursa mērķis ir iepazīties ar datu noliktavas projekta realizācijas dzīves ciklu un apgūt datu noliktavas izstrādāšanā izmantotās tehnoloģijas. Galvenie kursā apskatītie jautājumi ir datu noliktavas projekta pamatojuma izstrāde, datu noliktavas arhitektūra, gatavās programmatūras komponentes, ko izmanto datu noliktavas izstrādē, un datu noliktavās izmantoto datu modeļu pamatprincipi.

Pasniedzēji