Business Systems Programming

Kursa laikā studenti strādā ar komplicētāko un dārgāko ERP sistēmu - SAP. Uzmanība tiek koncentrēta uz SAP integrēto izstrādes vidi un programmēšanas valodu ABAP (Advanced Business Application Programming). Lai padarītu apmācības procesu efektīvāku, studentiem tiek nodrošināta piekļuve SAP sistēmai no mājām.

Kurss tiek realizēts sadarbībā ar mūsu partneri Accenture Latvija, kura pārstāvji vada atsevišķas nodarbības un kopīgi ar mums definē gala pārbaudījumu.

 • Studiju priekšmeta statuss programmā - brīvās izvēles
 • Studiju priekšmeta līmenis - augstākā līmeņa
 • Apjoms daļās un kredītpunktos - 2KP

Priekšmeta tēmas:

 • Ievads: ERP sistēmu modificēšana un iekšējās izstrādes vides
 • ABAP programmēšanas valodas pārskats
 • APAP Izstrādes vide
 • Datu tipi un izteiksmes
 • Modularitāte
 • Datu vārdnīca I
 • Datu vārdnīca II
 • Pārskatu izstrāde I
 • Pārskatu izstrāde II
 • Lietotāja saskarne I
 • Lietotāja saskarne II
 • ABAP objekti I
 • ABAP objekti II
 • Salīdzinājums ar citām sistēmām

Kursa plāns

 1. Ievads
 2. ABAP sintakses pamati
 3. Datu vārdnīca
 4. Pārskati (Smartforms)
 5. Dialogprogrammēšana (Dialog Programming)
 6. Table Control izmantošana datu izvadei
 7. ALV izmantošana datu izvadei
 8. Darbplūsmu realizācija SAP vidē

(Kursa laikā apskatāmo tēmu sarakstā var tikt ieviestas operatīvas izmaiņas)

Zināmākie SAP ERP klienti Latvijā:

Kopš 2012. gada esam "SAP University Alliance" programmas dalībieki. RTU dalību programmā atbalsta Accenture Latvija.

Pasniedzēji