Uzņēmuma lietotnes

Uzņēmuma lietotnes, piemēram, ERP sistēmas,  izmanto uzņēmumu biznesa procesu īstenošanai. Parasti tās ir darbderīgas lietotnes, kuru ieviešanas procesā tās ir nepieciešamas pielāgot uzņēmuma vajadzībām. Studiju kursā tiek aplūkota nepieciešamo pielāgojumu identificēšana un tehnoloģijas, kas tiek izmantotas pielāgojumu izstrādei. Uzņēmumu lietotņu modificēšanā izšķir to datu, biznesa loģikas un prezentācijas slāņu modificēšanu. Studiju priekšmetā tiek aplūkota izmaiņu veikšana visos minētajos slāņos. Atsevišķi uzmanība tiek pievērsta uzņēmumu lietotņu integrēšanai, aplūkot gan uzņēmuma lietotņu savstarpējās integrācijas pamattehnoloģijas, gan trešās puses paplašinājumu izstrādei un integrēšanu uzņēmuma lietotnēs. Studiju kursā tiek izmantota “Microsoft Dynamics AX” uzņēmuma lietotne.

Studiju kursā ietvertās tēmas ir:

  • Uzņēmuma darbības apgabali un biznesa procesi
  • Uzņēmuma lietotņu veidi un tehnoloģijas - klienta-servera sistēmas, servisorientētās sistēmas un datošanas mākonī bāzētās lietotnes
  • Datu apstrāde uzņēmuma lietotnēs - organizatoriskie dati, pamatdati, transakciju dati un analītiskie dati
  • Uzņēmuma lietotņu modificēšanas pamatprincipi un atbilstības analīze
  • Datu slāņa modificēšana - datu bāzes modificēšana, speciālie datu tipu veidi.
  • Prezentācijas slāņa modificēšana - lietotāja saskarnes modificēšanas vadlīnijas uzņēmuma lietotnēs, lietotāja saskarnes modificēšana.
  • Biznesa loģikas slāņa modificēšana - specializēto programmēšanas valodu izmantošana uzņēmuma lietotņu modificēšanā
  • Uzņēmumu lietotņu integrēšana

Pasniedzēji

Studiju kursa jaunumi