Mākoņdatošana un datu integrācija

4.0 kredītpunkti

Kursa mērķis ir apgūt datu integrācijas un mākoņdatošanas risinājumu izmantošanu dažāda veida praktisku problēmu risināšanā.

Mākoņdatošanas tehnoloģiju sniegtajām iespējām ir potenciāls mainīt veidu, kā tiek integrēti dati un, balstoties uz tiem, optimizēti uzņēmumiem svarīgie procesi. Studiju kursā tiek izstrādāts mākonī bāzēts, mērogojams risinājums datu integrācijas problēmai, pamatojot risinājumu nepieciešamību un demonstrējot gala rezultāta praktisko lietderību. Studiju kurss norisinās semināra veidā, kurā studenti sākotnēji tiek iepazīstināti ar pētījuma metodiku un datu integrācijas un mākoņdatošanas pamatprincipiem, saistītajām tehnoloģijām. Turpmākajā pētījuma gaitā semināri veic risinājuma izstrādi un starpposmos prezentē un apspriež izstrādes rezultātus. Svarīgākie starpposmi ir problēmas formulēšana, teorētiskā pamatojuma sagatavošana, risinājumu izstrāde un tā analīze un pētījuma rezultātu novērtējums. Pētījuma rezultātā studenti iegūst teorētiski pamatotu praktiskas problēmas risinājumu.

Kursa rezultātā tiek izstrādāts problēmorientēts projekts, kurā tiek izmantotas datu integrēšanas un mākoņdatošanas tehnoloģijas. Projekta izstrāde notiek atbilstoši problēmorientētās apmācības metodikai. Studenti tiek iepazīstināti ar risināmajām problēmām. Katra studentu grupa izvēlas vienu no problēmām un piedāvā savu risinājumu. Studenti patstāvīgi izveido risinājuma koncepciju, izvēlas izstrādes metodes un tehnoloģijas. Darba izpildes rezultātā ir jāiegūst darbotiesspējīgs risinājumu prototips. Darba starprezultātus studenti prezentē un apspriež semināros.  

 

Pasniedzēji

Studiju kursa jaunumi