Digital transformation

4.0 kredītpunkti

Kursa mērķis ir apgūt uzņēmuma lietotņu izvēli, izmantošanu un pielāgošanu biznesa procesu īstenošanai un transformēšanai.  

Uzņēmuma lietotnes izmanto uzņēmuma biznesa procesu īstenošanai. Studiju kursā tiek apskatīti raksturīgie uzņēmumu lietotņu veidi, ieskaitot uzņēmumam resursu plānošanas (ERP) sistēmas, darbplūsmas sistēmas un servisorientētās lietotnes. Tajā tiek apskatīti to raksturīgie izmantošanas veidi, uzbūves principi, modificēšana un ieviešana uzņēmumos. Paralēli standartrisinājumu izmantošanai uzņēmumos notiek nemitīga biznesa procesu pilnveidošana, kas ietver jaunāko tehnoloģiju ieviešanu jeb digitālo transformāciju. Šis tehnoloģijas tiek izmantotas vairāku fundamentālu uzņēmuma lietotņu izmantošanas problēmu risināšanai. Studiju kursā iztirzātās tehnoloģijas ietver uzņēmumu lietotņu pielāgojamību un adaptāciju, mērogojamību un drošumu, un datu virzītu lēmumpieņemšanu.

Studentiem ir divi galvenie patstāvīgie darbi: 1. Darbs ar literatūru – studenti patstāvīgi atrod zinātniskos rakstus par pasniedzēja dotajām tēmām un sagatavo to konspektu. 2. Biznesa procesu īstenošanas un transformēšanas risinājuma izstrāde – studenti izvēlētai biznesa procesu transformēšanas problēmai atrod piemērotāko risinājumu, veic risinājuma atbilstības analīzi un izstrādā nepieciešamās modifikācijas. Lekciju laikā tiek izskatītas patstāvīgā darba īstenošanai nepieciešamās metodes. Studiju kursa laikā studenti iesniedz savus starpnodevumus un kursa noslēgumā aizstāv piedāvāto risinājumu.  

Pasniedzēji

Studiju kursa jaunumi