Digital transformation

Uzņēmuma lietotnes izmanto uzņēmuma biznesa procesu īstenošanai. Studiju kursā tiek apskatīti raksturīgie uzņēmumu lietotņu veidi, ieskaitot uzņēmumam resursu plānošanas (ERP) sistēmas, darbplūsmas sistēmas un servisorientētās lietotnes. Tajā tiek apskatīti to raksturīgie izmantošanas veidi, uzbūves principi, modificēšana un ieviešana uzņēmumos. Paralēli standartrisinājumu izmantošanai uzņēmumos notiek nemitīga biznesa procesu pilnveidošana, kas ietver jaunāko tehnoloģiju ieviešanu jeb digitālo transformāciju. Šis tehnoloģijas tiek izmantotas vairāku fundamentālu uzņēmuma lietotņu izmantošanas problēmu risināšanai. Studiju kursā iztirzātās tehnoloģijas ietver uzņēmumu lietotņu pielāgojamību un adaptāciju, mērogojamību un drošumu, un datu virzītu lēmumpieņemšanu.

Pasniedzēji